Bevraging UZ Brussel en VUB: hoe gaat het met zorgverleners tijdens tweede golf?

Sinds de corona-pandemie werden zorgverleners thuis, in het ziekenhuis en in het woonzorgcentrum veel vaker geconfronteerd met overleden patiënten dan normaal. Hoe gingen ze daarmee om? Werden ze voldoende begeleid? Wat kan beter? UZ Brussel en de VUB stelden daarom een vragenlijst op die peilde naar de beleving van al deze hulp- en zorgverleners met levenseindezorg in coronatijd. De eerste resultaten zijn nu bekend!

Tijdens de eerste golf

Zorgverleners gaven aan dat ze tijdens de eerste COVID-19-golf goede medische zorg konden leveren aan zowel COVID- als aan niet-COVID-patiënten. Voor emotionele en spirituele ondersteuning bij patiënten bleken zij minder ruimte te hebben. Zorgverleners vertelden dat ze bij zo’n 70% van de COVID-patiënten en zo’n 50% van de niet-COVID-patiënten niet voldoende tijd hadden voor dergelijke gesprekken met patiënten en familie. Een overzicht van deze eerste resultaten vindt u via deze link.

Nieuwe bevraging: hoe gaat het met de zorgverleners tijdens de tweede golf?

UZ Brussel en VUB lanceren naar aanleiding van de tweede golf een nieuwe bevraging.

Hoe gaat het nu met u als zorgverlener tijdens de tweede golf? Het is belangrijk om dit te laten weten zodat maatregelen kunnen genomen worden om jullie te ondersteunen. Heeft u zorggedragen voor stervende patiënten in het ziekenhuis, het woonzorgcentrum of de thuiszorg? Vul dan een vragenlijst in over uw beleving tijdens de zorg aan een patiënt die overleden is na 15 oktober (al dan niet door COVID) via deze link.

De rechtstreekse link naar de vragenlijst: https://kwaliteitvanzorg.limequery.com/254329?lang=nl