09/07/2018
Ethiek en zingeving Zorgbeleid

Beroepsgeheim en informatiedeling in de hulpverlening: vijf wegwijzers geven advies

In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, hebben het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven vijf thematische ‘wegwijzers beroepsgeheim’ ontwikkeld. Ze richten zich vooral op het ‘beleidsniveau van de actoren’ en willen organisaties ondersteunen die zich vragen stellen over de manier waarop ze met (de nieuwe evoluties rond) het beroepsgeheim moeten omgaan, hoe ze het beroepsgeheim kunnen respecteren in samenwerkingsprojecten ... De ‘wegwijzers’ reiken een kader aan waarmee sectoren, voorzieningen en verantwoordelijken de juiste richting kunnen bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling.

Heeft mijn administratief medewerker eigenlijk beroepsgeheim? Kunnen mijn collega’s gegevens delen op een cliëntoverleg? En op een casusoverleg? Wanneer moet ik iets melden aan het parket? Dat soort vragen beroeren het werkveld. Tegelijkertijd beweegt er veel als het om informatiedeling gaat, zowel op wetgevend vlak (artikel 458ter is ondertussen een begrip) als op het terrein (tussen hulpverleners, politie en justitie komen overleg en afsprakenkaders tot stand).

Ze bevatten informatie om met allerlei vragen rond het delen van gegevens om te gaan. Ze zijn voornamelijk gericht op het beleidsniveau van organisaties (kwaliteitscoördinatoren, stafmedewerkers ...). De ‘wegwijzers’ reiken een kader aan waarmee sectoren, voorzieningen en verantwoordelijken de juiste richting kunnen bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim, vertrouwelijke gegevens, casusoverleg ... 

Vijf 'wegwijzers'

 • Beroepen in de grijze zone 
  Wanneer ben ik gebonden aan het beroepsgeheim? Een stappenplan brengt kleur in het soms grijze toepassingsgebied.
 • Beroepsgeheim en discretieplicht 
  Wat is het verschil? En hoe verhouden ze zich?
 • Samenwerking in de hulpverlening 
  Kan ik wel samenwerken als ik gebonden ben aan het beroepsgeheim? Ja, dat kan. Maar onder bepaalde voorwaarden.
 • Meldrechten en meldplichten 
  Wanneer kan, mag of moet ik iets melden aan politie of parket? De meldrechten en -plichten helder op een rij.
 • Casusoverleg 
  Politie, justitie en hulpverlening samen aan tafel. Wanneer kan het? En onder welke voorwaarden?

Het initiatief past in een breder onderzoeksproject over beroepsgeheim en hulpverlening, in het kader van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het project heeft naast de ‘wegwijzers’ overigens als finaliteit de herwerking van het boek ‘Beroepsgeheim en hulpverlening’ (Johan Put 2005).

Je vindt de wegwijzers op de website www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim