woonzorg
01/06/2023
Kwaliteit Zorgbeleid Bestuur Woonzorg

BelRAI van start in alle Vlaamse woonzorgcentra

De voorbereidingen werden getroffen - niet in het minst door de voorzieningen zelf - en de Vlaamse applicatie staat klaar: BelRAI gaat vandaag, 1 juni, van start. Het beoordelingsinstrument brengt het functioneren en de zorgbehoeften van bewoners breed in beeld en draagt verder bij tot de kwaliteit van zorg voor de zowat 80.000 bewoners in de Vlaamse woonzorgcentra.

Een team wetenschappers uit de Verenigde Staten ontwikkelde eind jaren 1980 het Resident Assessment Instrument, of kortweg RAI. Verschillende landen gebruiken afgeleiden van het instrument. Voor België is dat BelRAI. Vanaf vandaag zullen ook de Vlaamse woonzorgcentra BelRAI gebruiken. Het instrument helpt zorgverleners om het functioneren en de zorgbehoeften van bewoners in kaart te brengen. Dat kan leiden tot een efficiëntere en effectievere zorg.

Het nieuwe woonzorgdecreet in 2019 bracht de invoering van BelRAI met zich mee. Voor de Vlaamse woonzorgcentra vertaalde die keuze zich in het gebruik van het BelRAI LTCF (voluit Long Term Care Facilities). Het gebruik van BelRAI LTCF geldt ook als een erkenningsvoorwaarde. BelRAI LTCF implementeren betekent voor de woonzorgcentra dat ze een veranderingstraject moeten opzetten. Het vraagt een nieuwe wijze van zorgplanning, wat een gestructureerde aanpak vergt. 

Hilde Depuydt en Raf Vanhorebeek getuigen over de implementatie en het veranderingstraject in Zorgwijzer.

Lees het artikel hier