Belgische werknemers krijgen kans om via betaalde job in de zorg een opleiding te volgen tot zorg- of verpleegkundige

Om de hoge nood aan verpleegkundigen en zorgkundigen in de zorgsector (ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra,…) het hoofd te bieden, is het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) van de koepel-vzw FeBi steeds op zoek naar projecten om mensen in deze sector in te schakelen. Het project #kiesvoordezorg kadert binnen dit streven.

Werknemers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn steeds vaker vragende partij naar mogelijkheden tot omscholing tot zorgkundige of verpleegkundige. Tot op heden moest het IFG een antwoord hierop echter schuldig blijven omdat het project omwille van budgettaire redenen enkel toegankelijk was voor werknemers uit de zorgsector zelf.

Dankzij het nieuw budget van het Zorgpersoneelfonds van de Federale overheid stelt het IFG nu met trots het project #kiesvoordezorg voor.

Middels dit project krijgen werknemers uit alle sectoren, die een tweede carrière in een zorgberoep willen starten, de kans om via een betaalde job in de zorgsector een opleiding te volgen tot zorgkundige of verpleegkundige. Het doel is op korte en lange termijn meer handen aan het bed!

Meer info over #Kiesvoordezorg via deze link.