AZ Heilige Familie Rumst en Sint-Jozefkliniek Bornem en Willebroek fusioneren

AZ Heilige Familie en de Sint-Jozefkliniek beslisten definitief om hun activiteiten samen te brengen onder één juridische structuur - vzw AZ Rivierenland - vanaf 01/01/2018 en dienden bij de overheid een fusieplan in om tegen 01/01/2019 als één erkend ziekenhuis te functioneren.

De beslissing tot fusie vloeit voort uit de intensieve samenwerking die reeds enige tijd bestaat tussen beide ziekenhuizen. Het startte met de gezamenlijke uitbating van de MRI in mei 2016. Dit werd gevolgd door de ondertekening op 24 november 2016 van een intentieverklaring tot samenwerking in een regionaal ziekenhuisnetwerk. Deze structurele samenwerking komt de patiënten uit de regio Rupelstreek, Klein-Brabant en Vaartland ten goede. Doordat de ziekenhuizen de krachten bundelen en hun expertise op elkaar afstemmen, kunnen de patiënten genieten van gespecialiseerde, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg dicht bij huis.

De fusie voorziet in een verdere ontwikkeling van de drie campussen omwille van hun specifieke ligging. Twee hiervan blijven acute ziekenhuizen - met name de campus Rumst en Bornem met elk een dienst spoedgevallen en een dienst intensieve zorgen. De campus Willebroek wordt omgebouwd tot een volwaardig dagziekenhuis voor chirurgie, inwendige geneeskunde en geriatrie. De nodige ondersteunende diensten blijven hiervoor actief naast een uitgebreide polikliniek.

Door de fusie kan de tewerkstelling ook gegarandeerd worden voor de huidige medewerkers wat inmiddels werd vastgelegd in een fusie-cao.

Plaats een reactie

Login of registreer om te kunnen reageren