az groeninge behaalt voor de derde maal het JCI-kwaliteitslabel

Het label staat synoniem voor kwaliteitsvolle en veilige zorg. JCI legt internationale standaarden en normen vast die erover waken dat patiënten in een ziekenhuis kunnen rekenen op de beste zorg.

“Afgelopen week bezocht een team van 4 internationale experts onze campus Kennedylaan en onze stadscampus Reepkaai. Van de kelder tot het dak werd ons ziekenhuis uitgekamd,” zegt Veerle Van Hauwaert, kwaliteitsmedewerker.

Niet minder van 1100 meetpunten werden afgetoetst. Slechts bij 26 werd een opmerking tot verbeteren geformuleerd.

“Op geen enkel meetpunt kregen we een onvoldoende. De auditoren waren het er over eens: az groeninge is een excellent ziekenhuis met een enthousiaste staf wat resulteert in tevreden patiënten,” aldus CEO Inge Buyse.

“Het doet deugd om een goed rapport te krijgen, wat als ziekenhuis met deze schaalgrootte niet zo vanzelfsprekend is. We gaan gemotiveerd aan de slag met de feedback die we kregen om nog betere kwalitatieve en veilige zorg te verstrekken. De erkenning is geen einddoel. Veilige zorg van de hoogste kwaliteit is een continu proces,” vult kwaliteitsmanager Dave Allegaert aan.

“Ik hou eraan om alle 3000 medewerkers, 250 artsen en 200 vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en engagement. Dat we voor de derde keer dit kwaliteitslabel krijgen, is de verdienste van hen allemaal.  Samen elke dag werken aan de beste zorg. Yes, we can.” besluit een gelukkige CEO.

Zorgnet-Icuro wenst het volledige team proficiat!