Award voor innovatieve praktijken in de geestelijke gezondheidszorg

Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds, het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting willen de geïntegreerde zorg voor geestelijke gezondheid binnen de eerste lijn versterken.
Want sterke zorg vertrekt van een brede kijk op mensen, met aandacht voor zowel lichaam, geest als de context van de zorg. Daarom organiseren ze een prijs ‘Mentale gezondheid in de eerste lijn’.

Deze prijs wil bestaande en concrete praktijken, zorgconcepten en samenwerkingsverbanden die aantoonbaar en op een vernieuwende en geïntegreerde manier zorg dragen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid thuis en in de buurt, erkennen en promoten. De laureaten ontvangen een prijs van 10.000 euro.

Zorgt uw initiatief ervoor dat zorg- en welzijnsprofessionals in de eerste lijn:

  • zich bekwamer voelen in het omgaan met psychische kwetsbaarheid van hun patiënten?
  • hun weg in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg beter vinden?
  • sneller en beter kunnen omgaan met complexe (zorg-)situaties?
  • effectiever zijn in de preventie en vroege diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen?

En dat de patiënt met een psychische kwetsbaarheid:

  • zorg krijgt die beter bij hem of haar past? Bijvoorbeeld bij zijn of haar levenscontext en persoonlijke doelen?
  • zorg krijgt die beter binnen zijn of haar gemeenschap, buurt of wijk is verankerd?
  • minder versnippering maar een grotere continuïteit in de zorgverlening ervaart?
  • gemakkelijker toegang ervaart tot de geestelijke gezondheidszorgen die bij hem/haar passen?

Stel u dan kandidaat voor deze award en vul het online kandidaatsdossier in.

Indienen kan tot 10 december 2020.
Bekendmaking in januari 2021.