Al dan niet sluiten van materniteiten is voer voor ziekenhuisnetwerken

Zorgnet-Icuro is positief over het studieconcept en de grondigheid waarmee het het KCE het onderzoek over de materniteiten in de Belgische ziekenhuizen heeft uitgevoerd. Dit rapport kan een richtsnoer zijn voor de  regionale verdeling van de materniteiten, nu de ziekenhuizen zich organiseren in netwerken. Zorgnet-Icuro is van mening dat het aan de ziekenhuisnetwerken is om zelf de afweging te maken om de kraamafdeling op een bepaalde campus al dan niet te sluiten.

Het KCE houdt bij zijn berekeningen rekening met de efficiëntie en de nabijheid van de dichtstbijzijnde kraamafdeling. Zorgnet-Icuro ondersteunt die keuze. Het bundelen van middelen, mensen en het streven naar een grotere efficiëntie is belangrijk in een tijd waarin de middelen schaars zijn en de netwerkvorming ervoor zorgt dat ieder ziekenhuis zich beraadt over het eigen zorgaanbod.

Er moet echter ook rekening gehouden worden met het feit dat een materniteit geen aparte structuur is binnen een ziekenhuis. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van  Zorgnet-Icuro: “De kraamafdeling wordt in deze studie geïsoleerd naar voor gebracht en beoordeeld. Een materniteit is echter geen eiland binnen een ziekenhuis. Er is aansluiting met andere medische diensten. Denk bijvoorbeeld maar aan de pediatrie. Ook wat de betrokken artsen en gynaecologen betreft. Men mag niet vergeten dat zij ook andere disciplines in het ziekenhuis uitvoeren zoals oncologie, chirurgische activiteiten en preventieve geneeskunde. Dit moet als geheel bekeken worden en mee in ogenschouw worden genomen.”

Zorgnet-Icuro pleit er dan ook voor dat de ziekenhuisnetwerken zelf kunnen uitmaken welke materniteit(en) ze uit efficiëntieoverwegingen binnen hun netwerk eventueel sluiten. Het blijft essentieel dat vrouwen in hun nabije omgeving bij een materniteit terechtkunnen en dat ze in de mate van het mogelijke zelfs keuzemogelijkheden hebben. In Vlaanderen is dat haast overal het geval.

Lees hier het persbericht van het KCE.

Download hier het volledige rapport (in het engels) en hier de synthese.