Agressie op de werkvloer? Icoba ondersteunt de brede jeugdhulpverlening

Voor de periode 2019-2020 krijgt Icoba in het kader van het Via-5 project ‘omgaan met agressie’  financiële steun van de Vlaamse overheid.

Maak kennis met de opdrachten van Icoba, welke rol jij daarin kan spelen en waarop jouw organisatie beroep kan doen.

Via de website of deze link krijg je meer uitleg.