Adviezen suïcidepreventie bij ouderen

Wereldwijd tonen sterftecijfers en stu­dies aan dat zelfdoding meer voorkomt bij mensen van zeventig jaar of ouder dan bij eender welke andere leeftijdsgroep. Ondanks die hoge cijfers rust er een groot taboe op het spreken over en het aanpakken van zelfmoordgedachten bij ouderen – zowel bij henzelf als in hun omgeving. Om dat stigma te doorbreken en zorg- en hulpverleners te ondersteunen in het herkennen, bespreekbaar maken en behandelen van die gedachten bij ouderen, werkte het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) enkele praktische adviezen en een e-learning module uit. Een initiatief dat tot stand kwam met de steun van de Vlaamse overheid en dat kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.