ADOCARE : Geestelijke gezondheidszorg voor adolescenten in Europa

Te veel adolescenten in Europa vinden geen aangepaste en geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg. ADOCARE, het consortium van Action for Teens en LUCAS KU Leuven, onderzocht wat de tekorten zijn en geeft concrete richtlijnen en aanbevelingen.

Ongeveer 50% van de psychische klachten bij volwassenen ontstaat in de adolescentie. Hoewel veel psychische klachten van adolescenten van voorbijgaande aard zijn, bestaat het risico dat ze verder ontwikkelen tot een acute of chronische aandoening. Multidisciplinaire zorgvoorzieningen voor adolescenten zijn in Europa echter schaars.

ADOCARE bracht in 10 lidstaten de tekorten in kaart, zowel op beleidsniveau als op organisatorisch als klinisch niveau. Opvallend is dat in alle deelnemende lidstaten de jongeren, de professionals, de experts en de beleidsmakers op dezelfde pijnpunten wijzen. Een globale vaststelling is dat het budget voor geestelijke gezondheid en met name voor adolescenten zeer klein is. Daarnaast zijn zorgpraktijken meestal niet gebaseerd op evidence-based onderzoek en wordt er al te vaak naar medicijnen teruggegrepen.

Toch zijn er een aantal veel belovende projecten actief. In het onderzoeksrapport worden 30 goede praktijken gepresenteerd: een zeer gevarieerd aanbod dat de geestelijke gezondheid van de jeugd voorop stelt en zijn waarde heeft bewezen.

De richtlijnen en aanbevelingen voor een goede geestelijke gezondheidszorg voor jongeren zijn nu beschikbaar. Zij bieden ondersteuning aan beleidsmakers, diensten en professionals om de geestelijke gezondheidszorg voor adolescenten in hun land te verbeteren via de beschrijving van directe acties.

Focus op 10 gebieden 

De aanbevelingen focussen op 10 gebieden in de geestelijk gezondheidszorg: beschikbaarheid, kwaliteit, bereikbaarheid, gepersonaliseerde zorg, geïntegreerde zorg, transitie naar volwassenheid, preventie, beleid, wettelijk kader en onderzoek.

Alle belanghebbenden, en met name de jongeren zelf, wijzen op de betekenis van de eerstelijnszorg. Al te vaak worden jongeren met een psychische klacht doorverwezen naar gespecialiseerde zorg, terwijl een directe en nabije zorg vaak erger kan voorkomen.

LUCAS KU Leuven en Action for Teens roepen op tot blijvende aandacht voor het psychisch welbevinden van jongeren en voor een aangepaste geestelijke gezondheidszorg. Inzicht in bestaande structuren en diensten en inzicht in de noden van jongeren moeten leiden tot een betere preventie en behandeling van psychische klachten.