Aantal ziekenhuizen dat medische gegevens elektronisch deelt met patiënt stijgt

Welke ziekenhuizen delen al elektronisch gegevens met de patiënt? Welke gegevens delen ze? Zijn er veschillen tussen de verschillende types ziekenhuizen? Net als in 2018 contacteerde het VPP alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen om dit in kaart te brengen.

Voor een patiënt kan het zeer nuttig zijn om zijn of haar medische gegevens online in te kijken. Een patiënt die goed geïnformeerd is, kan zijn of haar behandeling beter opvolgen en hierover samen met de arts beslissingen nemen. Sinds mei 2018 kan een patiënt makkelijker zijn of haar gegevens inkijken door de lancering van de website mijngezondheid.be. Op die website kan je als patiënt zelf inloggen en kijken welke gegevens van jou online beschikbaar zijn. Maar voordat je je gegevens online kan inkijken moeten zorgverleners en instellingen deze gegevens elektronisch delen.

Om te achterhalen of ziekenhuizen al veel gegevens elektronisch delen met hun patiënten contacteerde het VPP in 2018 alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen. Dit jaar herhaalden we deze actie en vroegen we aan ziekenhuizen of er veranderingen waren ten opzichte van vorig jaar.

In totaal contacteerden ze dezelfde 105 algemene, psychiatrische en revalidatieziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel als vorig jaar. Deze keer via mail. Van 37 van deze ziekenhuizen ontvingen we geen antwoord. Van de ziekenhuizen die niet antwoordden, veronderstellen we dat de situatie van de gegevensdeling nog hetzelfde is als in 2018. Voor die ziekenhuizen gebruiken we de gegevens zoals die in het verleden naar ons gecommuniceerd werden.

Alle types ziekenhuizen delen meer
In 2018 waren er 66 ziekenhuizen die gegevens elektronisch deelden, 31 die geen gegevens elektronisch deelden, en 8 waarvan we het niet wisten. In 2019 zijn er 86 ziekenhuizen die gegevens elektronisch delen, 17 die geen gegevens elektronisch delen, en 2 waarvan we het niet weten.

Van de algemene ziekenhuizen deelt 89% (ten opzichte van 70% in 2018) ondertussen al elektronisch gegevens met de patiënt. Maar ook de psychiatrische ziekenhuizen (79% in 2019 ten opzichte van 59% in 2018) en revalidatieziekenhuizen (38% in 2019 ten opzichte van 25% in 2018) gaan er op vooruit.

Wat wordt er gedeeld?
Maar welke gegevens delen ziekenhuizen? 82% van alle ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel deelt elektronisch gegevens met de patiënt. 29% deelt alle categorieën van gegevens: RX-beelden, rapporten en resultaten, laboresultaten, en ontslagbrieven. 47% deelt niet alle maar wel verschillende van deze categorieën en 6% deelt enkel RX-beelden.

Een externe dienst, Pacs On Web, zorgt er al jaren voor dat ziekenhuizen RX-beelden kunnen delen. Voor ons is delen van RX-beelden daarom niet voldoende om over een volwaardige elektronische gegevensdeling met de patiënt te spreken.

Zijn er provinciale verschillen?
In vergelijking met 2018 ging elke provincie er op vooruit. De provincie waar het meeste ziekenhuizen (in %) al gegevens elektronisch delen is Oost-Vlaanderen. Daar deelt 92% van alle ziekenhuizen elektronisch gegevens met de patiënt. Brussel scoort het laagste, met 53%.

Elektronische gegevensdeling van de algemene ziekenhuizen
Ook dit jaar zijn de algemene ziekenhuizen (AZ), met 89% die elektronisch gegevens delen met de patiënt, de koplopers. Welke gegevens er elektronisch gedeeld worden verschilt. RX-beelden worden het meest gedeeld (in 49 AZ), gevolgd door laboresultaten (in 41 AZ), rapporten en resultaten (in 40 AZ), en ontslagbrieven (in 37 AZ). 30 algemene ziekenhuizen (48%) delen alle mogelijke categorieën van gegevens. In 2018 was dit nog maar 25%.

Elektronische gegevensdeling van de psychiatrische ziekenhuizen
De psychiatrische ziekenhuizen delen ook steeds meer elektronisch gegevens met de patiënt. In 2019 deelt 79% van de psychiatrische ziekenhuizen elektronisch gegevens. Het gaat hier wel hoofdzakelijk over de ontslagbrief (22 ziekenhuizen, goed voor 65%) die gedeeld wordt, maar ook rapporten en resultaten worden af en toe gedeeld (4 of 12%).

Elektronische gegevensdeling van de revalidatieziekenhuizen
Ook de revalidatieziekenhuizen delen minder gegevens. Dit komt ook door de aard van hun werking. Eén revalidatieziekenhuis deelt alle mogelijke gegevens (RX-beelden, rapporten en resultaten, laboresultaten, en ontslagbrief), één revalidatieziekenhuis deelt enkel de ontslagbrief.

Elektronische gegevensdeling met de patiënt, een stap vooruit
Ondanks de vooruitgang gebeurt er nog te weinig elektronische gegevensdeling met de patiënt. 16% van alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen deelt nog geen elektronische gegevens en van 2% weten we het niet. Daarnaast deelt 6% van de ziekenhuizen enkel RX-beelden. Dit wordt al jaren gerealiseerd via een externe dienst. RX-beelden delen is daarom niet voldoende om over een volwaardige elektronische gegevensdeling met de patiënt te spreken. Ten opzichte van 2018 zien we wel al een hele vooruitgang, maar we zijn er nog niet!

Het VPP vraagt dat alle ziekenhuizen alle gegevens delen met de patiënt. Om als patiënt een actieve rol op te nemen, is het essentieel dat je over alle informatie beschikt. Die informatie ontvang je tijdens een gesprek met een zorgverlener, maar het is belangrijk dat je dit daarna nog eens kan nalezen, herlezen, terug opzoeken, bespreken met een vertrouwenspersoon of huisarts… Het VPP zal de ziekenhuizen blijven sensibiliseren en aansporen om dit mogelijk te maken. Ons overzichtskaartje houden we graag up-to-date zodat je zelf kan opzoeken en volgen hoe ver jouw ziekenhuis staat. Wij nodigen je alvast uit om tijdens je volgende consultatie te praten over die elektronische gegevensdeling!

Wat deelt jouw ziekenhuis al?
Benieuwd wat de ziekenhuizen bij jou in de buurt elektronisch delen met de patiënt?