Aanbevelingen voor betere communicatie met slechthorenden in ziekenhuizen

Zorgnet-Icuro onderschrijft de oproep van Unia voor een betere communicatie in ziekenhuizen met doven en slechthorenden. In België wonen ongeveer een miljoen mensen die weinig of niets horen. Ook zij maken gebruik van de diensten van een ziekenhuis. Het is erg belangrijk om miscommunicatie te voorkomen.

In die optiek werkte Zorgnet-Icuro mee aan een infoblad voor ziekenhuismedewerkers. Daarin staan nuttige tips zoals; 

  • Ga voor de persoon staan
  • Tik hem/haar zacht op de schouder of wuif met je hand naar de persoon
  • Knipper met het licht (om aan te geven dat je de kamer binnenkomt)
  • Zorg voor voldoende licht, mijd tegenlicht
  • Zorg voor afstand tussen jou en de persoon (zo laat je ruimte voor de gebaren)
  • Richt je tot de persoon zelf, niet tot zijn begeleider of tolk
  • Zorg voor een goede akoestiek. Schakel achtergrondlawaai uit voor een optimaal gebruik van hoorapparaten