Nieuws

24/05/2018

Op 24 mei hebben minister Jo Vandeurzen en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de eerste Sociaalwerkconferentie georganiseerd. Zo'n 1.000 mensen uit het brede werkveld kwamen naar Brussel om na te denken over de toekomstvisie voor het sociaal werk. Het uitgangspunt was de mensenrechtenbenadering. Ze debatteerden over de krachtlijnen van sterk sociaal werk en de uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat: superdiversiteit, marktwerking, de strijd tegen onderbescherming, informatiedeling en vermaatschappelijking. Op het programma stonden...

18/05/2018

Vandaag besliste de federale regering om voortaan psychologische hulp terug te betalen. Minister De Block trekt hiervoor 22,5 miljoen euro uit. Na een doorverwijzing door de huisarts of psychiater krijgen volwassenen vier raadplegingen terugbetaald. Zorgnet-Icuro is steeds een pleitbezorger geweest van de terugbetaling van de psycholoog. Het zal bij een aantal mensen de financiële drempel wegnemen en dus de toegankelijkheid van de zorg verbeteren. Ook de getrapte en gedeelde zorg, waarbij de huisarts als spilfiguur fungeert, vinden wij de aangewezen werkwijze en het meest kosteneffectieve...

16/05/2018

Op 15 juni 2018 viert het Kinderrechtencommissariaat zijn twintigste verjaardag. En dat vieren ze met een interessante studiedag op vrijdag 15 juni 2018.
 
Studiedag: Kind in alle staten

Vier samen met Kristel Verbeke, Bert Gabriëls, Ish Ait Hamou en Dalilla Hermans de twintigste verjaardag van het Kinderrechtencommissariaat.
Beleef debatten over onder meer racisme, onderwijs en gelijke kansen en het belang van nabijheid in de jeugdhulp.
Geniet van de twaalf-minuten-speeches over participatie, milieu, afstamming, migratie en meer...

16/05/2018

Het Laatste Nieuws publiceerde de afgelopen dagen een reeks over het personeelstekort in de ziekenhuizen. Tussen zaterdag 12 mei en woensdag 16 mei bracht de krant verschillende artikels onder de titel "Zijn onze ziekenhuizen ziek". Schrijnende getuigenissen over hoge werkdruk, gezondheidsrisico's en de patiëntenveiligheid die in het gedrag komt: het dossier maakte heel wat emoties los. Van het personeel en de directies in de ziekenhuizen tot de patiënten en de man in de straat. Onze zorg ligt duidelijk iedereen na aan het hart.
...

11/05/2018

De Koning Boudewijnstichting publiceerde zopas het impactrapport Ik blijf wie ik was - Tien jaar werken aan een dementievriendelijke samenleving. Daarin focust de organisatie op de sleutelboodschappen en op de diverse projecten en initiatieven: waarom werden ze opgezet? Wat behelsden ze? Wie waren stakeholders? Wat was hun impact?

De jongste tien jaar is dementie meer bespreekbaar geworden. "Blijven deelnemen aan de samenleving. Je eigen wensen en voorkeuren uiten. Bewustwording over de frames die we met z’n allen gebruiken. Mee beslissen over het beleid. Je rechten...

09/05/2018
'Mijngezondheid': krijg toegang tot je gezondheidsgegevens

Gisteren, op 8 mei 2018, heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block het digitaal overheidsportaal Mijngezondheid voorgesteld. Dat geeft elke burger toegang tot zijn/haar gezondheidsgegevens die elektronisch beschikbaar zijn. Het kan gaan over medische, maar ook administratieve informatie. Op die manier zijn mensen beter op de hoogte van hun situatie en kunnen ze hun gezondheid mee in handen nemen. 

Mijngezondheid is...

08/05/2018

Op het congres Open Minds van mei 2016 formuleerde Zorgnet-Icuro vijf kernboodschappen voor de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Met de uitreiking van de eerste Open Minds Awards (OMA's) willen we waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen. Daarnaast willen we zorginnovatie stimuleren en leren van elkaar.

Vijf categorieën

Onze vijf kernboodschappen zijn meteen de vijf categorieën waarbinnen je een project kan...

08/05/2018

De stad Maaseik stelt vandaag in Het Belang van Limburg de problematische situatie in verband met de uitbetaling van het pensioen van 60 gepensioneerde oud-werknemers van Ziekenhuis Maas en Kempen op scherp. Het is een van de vele voorbeelden uit het complexe dossier van de financiering van de pensioenen van statutair benoemde medewerkers in de Belgische ziekenhuizen. Zorgnet-Icuro vraagt de federale overheid sinds jaren om hiervoor een globale oplossing uit te werken.

Op 1 januari 2012 trad de nieuwe wetgeving rond het Gesolideerd Pensioenfonds van de statutaire...

02/05/2018

Het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde biedt kwaliteitsvolle, veilige en patiëntgerichte zorg, volgens de hoogste internationale normen. Dat bevestigt de Joint Commission International (JCI), een organisatie die wereldwijd ziekenhuizen onderzoekt en accrediteert. Voor het az Sint-Blasius is het de tweede erkenning, drie jaar na de eerste toekenning in 2015. De hernieuwing van het label biedt patiënten de garantie dat az Sint-Blasius een uitstekend en veilig georganiseerd ziekenhuis is, met een sterke verbetercultuur. Voor de ruim 1300 artsen en medewerkers is de erkenning...

02/05/2018

Vandaag, op woensdag 2 mei, bracht Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een werkbezoek aan een uniek voorbeeld van vermaatschappelijking van de zorg. Het betreft een origineel intergenerationeel initiatief tussen een school en een woonzorgcentrum, met name een ‘rusthuisklas’. De kinderen van de plaatselijke basisschool uit Vinkt volgen zo op vastgelegde tijdstippen les bij de bewoners van het vlakbij gelegen woonzorgcentrum.

Doorheen het jaar organiseert men met de leerlingen, in samenwerking met het ergo-kine-animatieteam van het woonzorgcentrum, tal van...

30/04/2018

Begin 2014 werkten er 132.000 mensen in de Vlaamse zorgsector, vandaag zijn dat er bijna 142.000. Dat betekent een stijging van 10.000 VTE op 4 jaar tijd. Die konden worden aangeworven door de extra budgetten die de Vlaamse regering vrijmaakte voor zorg en welzijn, namelijk 650 miljoen euro. Gelijktijdig werden een aantal hervormingen ingezet.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Eén van de kritische succesfactoren om deze transities mogelijk te maken is samenwerken. Samenwerken tussen overheden en tussen ...

27/04/2018

Vandaag sloten we een protocolakkoord af met de Vlaamse regering over de toekomst van de residentiële ouderenzorg. Zorgnet-Icuro is hoopvol dat met dit akkoord perspectief geboden wordt. Hiermee bevestigen we ons engagement om constructief mee naar oplossingen te zoeken voor uitdagingen waarvoor de ouderenzorg staat. Het betekent echter ook dat de Vlaamse regering nu én in de volgende regeerperiodes een toereikend budgettair kader voorziet om alle noden in de ouderenzorg op te vangen.  

Met de zesde staatshervorming kwamen in 2014 de bevoegdheden voor de ouderenzorg...

26/04/2018

Op de Health & Care beurs werden woensdagavond awards uitgereikt in 7 categorieën. In elke categorie was er een juryprijs en een publieksprijs. Zorgnet-Icuro wenst alle winnaars van harte proficiat!

ZORGMEDEWERKER VAN HET JAAR

  • juryprijs: Lieven Decaevele (OLV Ziekenhuis Aalst)
  • publieksprijs: Cindy Erregat (Residentie 't Neerhof - Vulpia)

ZORGTEAM

  • juryprijs: LFP Team (UPC Sint-Kamillus
  • publieksprijs: Dichtbij Clowns (WZC De Pottelberg)

CONCEPT...

26/04/2018

Van 2 tot en met 4 mei 2018 verzamelen opnieuw meer dan 3000 professionals uit 70 verschillende landen voor het jaarlijkse internationale forum over kwaliteit en patiëntveiligheid. Dit jaar gaan we vanuit Vlaanderen met de grootste delegatie ooit. Niet minder dan 43 professionals uit algemene- en psychiatrische ziekenhuizen zakken hiervoor af naar Amsterdam.

Naast het delen van kennis en nieuwe inzichten worden op dit forum ook internationale best practices en ervaringen met betrekking tot het continue verbeteren en bewaken van kwaliteit van zorg gedeeld. Ook enkele van onze...

24/04/2018

Tijdens de ‘Week van de Valpreventie’ van 23 tot en met 29 april staat de valproblematiek in de kijker. Een val op oudere leeftijd is snel gebeurd: in Vlaanderen overkomt het 35 procent van de 65-plussers minstens één keer per jaar. Een deel van de remedie is in beweging blijven. En net daar ontbreekt het aan in Vlaanderen: de gemiddelde Vlaamse 65-plusser zit meer dan 9,5 uur per dag stil. Op een veilige manier bewegen is dan ook de boodschap van de zevende editie van de ‘Week van de Valpreventie’.

Met reeds meer dan 1070 organisaties hopen wij ook dit jaar de campagne tot een...

20/04/2018

Elk jaar brengt OKRA een Zorgmagazine uit voor bewoners van een woonzorgcentrum en hun familieleden. Het magazine zit boordevol praktische tips en warme zorgverhalen.
Dit jaar schenkt OKRA bijzondere aandacht aan de zorgmedewerkers in de woonzorgcentra. In de afgelopen weken maakten vrijwilligers meer dan 50.000 hartjes waarmee ze de zorgmedewerkers willen bedanken om zorgbehoevende ouderen een mooie oude dag te bezorgen.
Vanaf eind april delen de OKRA-vrijwilligers de hartjes uit in zoveel mogelijk woonzorgcentra in Vlaanderen en Brussel.

Lees...

20/04/2018

Voor de hervorming van de Belgische ziekenhuisfinanciering voorziet minister van Volksgezondheid De Block een indeling van de ziekenhuisverblijven in drie clusters op basis van zorgvariabiliteit. Voor elke cluster wordt een andere financiering voorzien. De minister vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om na te gaan welke lessen kunnen worden getrokken uit de manier waarop andere landen hoogvariabele zorg financieren.

De KCE studie van 2016 splitste de pathologiegroepen op in drie clusters: laagvariabele, mid-variabele en hoogvariabele...

19/04/2018

Als ze voor een kind therapie opstarten, vragen veel therapeuten en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg de expliciete toestemming  van de twee ouders.
Soms is die toestemmingsvoorwaarde een struikelblok.  Als één van de ouders geen toestemming geeft, kan het recht op gezondheidszorg van een kind in het gedrang komen.
De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat krijgt daar regelmatig signalen over.

In een nieuwe brochure reikt het Kinderrechtencommissariaat handvatten aan om in de praktijk om te gaan met toestemming van ouders en het recht...

18/04/2018

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn 10 woonzorgcentra geselecteerd om een ethisch verantwoord zorgbeleid uit te bouwen. Woonzorgcentra zijn ‘zorgleefgemeenschappen’. Met het uitdrukkelijke accent op het woord ‘leef’. Het woonzorgcentrum is meer dan een zorggemeenschap en is een plaats waar mensen zo veel mogelijk op een gewone manier leven. Het relationele aspect in de aangereikte zorg en ondersteuning is dan ook van cruciaal belang voor de levenskwaliteit van de bewoner en zijn familie. Zorgbehoevende personen hebben betekenisvolle,...

18/04/2018

Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt zet het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) het belang van de inzage in het patiëntendossier in de kijker.

In de wet patiëntenrechten staat dat patiënten recht hebben op informatie over hun gezondheidstoestand en de mogelijke evolutie ervan. Een patiënt ontvangt informatie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het patiëntendossier inkijken of hiervan een afschrift opvragen. “Patiënten hebben informatie nodig om inzicht te krijgen in hun gezondheidstoestand en om, samen met zorgverleners, bewuste...

Schrijf je in op de nieuwsbrief