Nieuws

15/01/2019

Op 14 januari werd in Brussel het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, kortweg VIVEL, opgericht. 

Het doel van de vzw VIVEL is de ondersteuning en versterking van de brede eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector. Daarmee wil VIVEL werk maken van een betere zorg voor iedere Vlaming. Daartoe brengt VIVEL alle kennis en expertise samen op vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie met een focus op de eerste lijn. Het uiteindelijke doel is de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de zorg...

11/01/2019

In 2019 lanceert de Vlaamse overheid met Flanders Synergy het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Daarvoor starten ze in het voorjaar van 2019 begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra op. Die ‘starters-woonzorgcentra’ worden gedurende twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO). 

Ook voor IAO-verkenners en gevorderde woonzorgcentra is er een aanbod. Wie...

11/01/2019

Voor het International Forum on Quality and Safety (van 27 tot 29 maart in Glasgow) hebben we een flinke korting onderhandeld. Vanaf minimaal 21 deelnemers kan je naast de groepskorting ook BTW recupereren. Informeer ons vóór 18 januari of je zal deelnemen. 

In de voorbije jaren heeft Zorgnet-Icuro het initiatief genomen om een groepsboeking te organiseren voor het International Forum on Quality and Safety in Healthcare (IFQSHC). Vorig jaar participeerden maar liefst 43 Belgen aan...

06/01/2019

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven gemeld. Daaruit selecteerden we elf projecten. Elke zesde van de maand zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op 6 juni 2019.

Van 6 januari tot 5 februari plaatsen we de eerste What Matters To You-publieksprijs van UZ Leuven op de voorgrond.

Patiëntgerichte zorg is één van de kernwaarden van UZ Leuven. De...

04/01/2019

In 2019 worden zes zorgvoorzieningen (woonzorgcentra, thuiszorgvoorzieningen en ziekenhuizen) geselecteerd die gedurende minimaal zes maanden coaching en vorming krijgen over het referentiekader dementie, aangepast aan hun noden en mogelijkheden. De begeleiding vanuit het Expertisecentrum Dementie krijgt financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en Cera. De oproep voor 'Ik, jij, samen MENS' loopt van 4 januari tot en met 8 februari. 

In Vlaanderen wonen ongeveer 132.000 mensen met dementie. We gaan voor warme, persoonsgerichte...

03/01/2019

Na meer dan een jaar intensieve voorbereiding hebben de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), Te Gek!?, de Federatie van Diensten Geestelijke Gezondheidszorg (...

02/01/2019

In 2013 besliste de Beroepsvereniging Zorgpastores om op haar jaarlijkse congresdag een Prijs van de Spirituele Zorg uit te reiken. In 2019 zullen ze de prijs voor de vijfde maal uitreiken. Met de uitreiking zetten ze jaarlijks het belang van de spirituele zorg in de kijker. Daarnaast wil de Beroepsvereniging daarmee ook onderlijnen dat zij echt wel een ambassadeur van de spirituele zorg in Vlaanderen wil zijn.

Het ene jaar wordt de Prijs van de Spirituele Zorg overhandigd aan een niet-spirituele zorgverlener die vanuit de eigen expertise toch...

21/12/2018

Op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken UGent en KU Leuven hoe de toekomstige financiering van zorgverleners binnen een geïntegreerde eerste lijn eruit moet zien. Wil jij je stem en mening laten horen in dit debat? Vul dan deze vragenlijst in. Het is een unieke kans voor elke zorg- en welzijnsaanbieder om zijn mening te laten horen.

19/12/2018

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert momenteel een studie uit over de verpleegkundige omkadering in de acute ziekenhuizen

Doel van de bevraging

Deze bevraging wil de evolutie nagaan van de inzet van verpleegkundigen, hun welzijn en hun mening over de kwaliteit van de patiëntenzorg in het voorbije decennium. Daarvoor zal dezelfde vragenlijst worden gebruikt als die van de RN4CAST-bevraging uit...

19/12/2018

In opdracht van de Vlaamse Overheid bereiden het Leuvens Instituut van Gezondheidszorgbeleid en de Vlerick Business School een brede bevraging voor over 'het ziekenhuis van de toekomst'. Niet alleen uw mening, maar ook die van uw omgeving is van belang. Het is ook belangrijk dat de bevraging niet alleen professionals uit de gezondheidszorg bereikt, maar ook gezonde mensen, jongeren, ouderen … Via deze link kan u de bevraging invullen: https://vlerick.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kZurobBawBLvqB

18/12/2018

AZ Delta heeft het kwaliteitslabel van de Joint Commission International (JCI) behaald. JCI is een erkende Amerikaanse organisatie die internationale normen vooropstelt, om de zorg voor de patiënt in een ziekenhuis veilig en kwalitatief te laten verlopen. Op een totaal van ruim 1200 normen formuleerde JCI slechts op 35 punten een opmerking. Het label geldt voor een termijn van 3 jaar.

Een team van 5 auditoren heeft 2 weken lang - van 26 november tot 7 december - alle 5 de campussen van AZ Delta bezocht om te bekijken hoe de processen verlopen, of de...

17/12/2018

Het samenwerkingsproject Zot van (’t) Boeren ging in december 2016 van start om de kloof tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de land- en tuinbouw te dichten. Op 11 december kwamen 160 tuinbouwers, medewerkers uit gemeentelijke diensten en hulpverleners uit de geestelijke gezondheid samen om het project af te ronden. Al is het niet de bedoeling dat de samenwerking met en de ondersteuning van landbouworganisaties stopt. 

De laatste jaren staat het water de landbouwers steeds meer aan de lippen door onder meer de energie-,...

13/12/2018

In het nummer Zeldzame ziekten van Mediaplanet geeft Hilde De Nutte, stafmedewerker medisch beleid somatische zorg bij Zorgnet-Icuro, haar visie.  

Zeldzame ziekten zijn levensbedreigende of chronisch invaliderende aandoeningen die voorkomen bij minder dan 5 op 10.000 mensen. Voor België komt dat per aandoening neer op een populatie van minder dan 5.000 mensen.

In ons land lijden in totaal 600.000 tot 800.000 mensen aan een zeldzame ziekte, verspreid over 6.000 tot 8.000 verschillende soorten ziekten. Hierdoor worden patiënten...

10/12/2018

De Koning Boudewijnstichting lanceert een oproep naar projecten die de gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn versterken. 

Mensen nemen dagelijks beslissingen over hun gezondheid. Om dat op een weloverwogen, bewuste manier te doen, hebben ze de juiste informatie en handvatten nodig die ze begrijpen en kunnen gebruiken. Dat vergt gezondheidsvaardigheden. Burgers en patiënten willen graag een actieve rol opnemen in de zorg voor hun eigen gezondheid en ziekte en die van hun naasten. Maar ze ondervinden vaak moeilijkheden om zelf de regie te kunnen voeren...

07/12/2018

Het RIZIV lanceert een informatie- en sensibiliseringscampagne voor het grote publiek over het gebruik van de identiteitskaart als identificatiemiddel in het ziekenhuis.

In de toekomst zal een ziekenhuis verplicht zijn om de identiteit van de patiënt te verifiëren bij de toepassing van de elektronische derdebetalersregeling. Die verplichting bestaat sinds 1 oktober 2017 voor de sector thuisverpleegkunde en zal na een testperiode uitgebreid worden naar de ziekenhuizen. De datum van de inwerkingtreding is nog niet bekend.

In voorbereiding daarvan lanceert...

07/12/2018

Werkgroep Verder, de organisatie voor nabestaanden na zelfdoding, heeft haar jaarlijkse mediaonderscheiding uitgereikt aan de Open Geest theatervoorstelling van Eline De Munck en Wouter Berlaen voor Te Gek!?. De prijs gaat naar personen of mediabedrijven die op een respectvolle, veilige en hoopvolle manier hebben verteld over zelfdoding

De winnaar werd bekendgemaakt tijdens de Dag van de Nabestaanden, een jaarlijkse ontmoetingsdag voor nabestaanden na zelfdoding, politie en hulpverleners. Eline De Munck en muzikant Wouter Berlaen namen na...

06/12/2018

Dankzij arten in Zwitserland kunnen drie verlamde mannen, die te horen kregen dat ze de rest van hun leven in een rolstoel zouden doorbrengen, opnieuw lopen. 

David M'zee, een 30-jarige Zwitserse man, was de eerste patiënt die werd behandeld. Zeven jaar geleden liep hij een zwaar wervelletsel op bij een sportongeval. Zijn dokter zei dat hij nooit meer zou lopen. Dankzij een elektrisch implantaat, ontwikkeld door een team van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), kan hij - terwijl het implantaat is ingeschakeld - meer dan een halve mijl lopen...

06/12/2018

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven gemeld. Daaruit selecteerden we elf projecten. Elke zesde van de maand zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op 6 juni 2019.

Van 6 december 2018 tot 5 januari 2019 plaatsen we het initiatief van Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken te Pepingen in de schijnwerpers. Het woonzorgcentrum organiseert ‘live cookings’ m.a.w. chef-kok...

04/12/2018

Zorginspectie controleert zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg te garanderen. In het verleden was er soms onduidelijkheid over wat er tijdens inspectie wel of niet was toegestaan. Daarom werd er een nieuw decreet goedgekeurd waarin precies wordt afgelijnd wat inspecteurs wel en niet mogen tijdens een inspectie.

Voor voorzieningen biedt het nieuwe decreet vooral meer duidelijkheid, ook over hún rechten. Met het nieuwe decreet wordt de positie van de geïnspecteerde voorzieningen versterkt.

Daarnaast worden in het decreet ook acht...

28/11/2018

Als een van de kleinste ziekenhuizen van Vlaanderen heeft az West het internationale kwaliteitslabel behaald. In de week van 19 november lichtten drie auditoren van de Joint Commission International (JCI) az West door om na te gaan of het ziekenhuis voldoet aan hun standaarden op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid.  Zorgnet-Icuro wenst alle medewerkers en artsen van het ziekenhuis van harte proficiat voor het behalen van dit kwaliteitslabel.

“We zijn heel trots dat we ons vanaf nu een JCI-geaccrediteerd ziekenhuis kunnen noemen”, vertelt algemeen directeur...

Schrijf je in op de nieuwsbrief