Geboorte
30/11/2022
Algemene Ziekenhuizen

6,5% minder geboorten in Vlaanderen dan 10 jaar geleden

Het aantal geboorten daalde in Vlaanderen opvallend tijdens het voorbije decennium. In 2012 waren er nog 68.757 geboorten, in 2021 waren er dat 64.282. Dat is een daling van 6,5 %. Dat blijkt uit het nieuw rapport over geboorten en bevallingen in Vlaanderen van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE).

In de periode 2012 tot en met 2020 nam het aantal geboorten zelfs met 10,3% af. In 2021 was er immers een stijging van het aantal geboorten met 4,2% t.o.v. 2020. In 2020, het eerste COVID-jaar, was er nog geen stijgend geboortecijfer, maar dat lijkt wel het geval te zijn voor 2021.

De Covid-19 pandemie lijkt geen grote invloed te hebben gehad op de perinatale gezondheid en praktijk. Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie stelt het SPE wel een afname vast in aantal vroeggeboorten (< 37 weken) en laatgeboorten (> 40 weken), gevolgd door een beperkte verhoging vanaf januari 2021. Over de volledige periode van de COVID-19 pandemie is de trend echter gelijkaardig aan de voorbije jaren.

Toename van het aantal moeders met overgewicht en obesitas

Een trend die zich verder zet, is de toename van het aantal moeders met overgewicht en obesitas. Bij het begin van de zwangerschap hebben vier op de tien van de Vlaamse vrouwen een ongezonde BMI van boven de 25,0 kg/m² (25,8% met overgewicht en 14,7% met obesitas). Deze proportie stijgt onrustwekkend snel: het aandeel moeders met overgewicht of obesitas was 33,2 % in 2012 en steeg dus tot 40,5 % in 2021.

Bij een te hoge BMI tijdens de zwangerschap is er beduidend meer risico op het ontwikkelen van diabetes, hypertensie en het krijgen van een keizersnede. Ook lopen de kinderen van vrouwen die lijden aan obesitas beduidend meer kans om later zelf gewichtsproblemen te hebben. Promotie van een gezonde leefstijl in de vruchtbare levensfase is dus een hoeksteen voor gezonde generaties in de toekomst.

Ook meer keizersneden

Ook het aandeel moeders die via keizersnede bevielen stijgt verder naar 22,1% (21,9% in 2020). Het aandeel keizersneden neemt toe met de leeftijd van de moeder en met een toename van de BMI voor de zwangerschap. De toename van het aantal moeders met overgewicht en obesitas ligt dan ook mee aan de basis voor een toenemend aandeel keizersneden.

Minder episiotomieën

Een positieve evolutie, is de daling van het aantal episiotomieën bij vaginale bevallingen. In 2021 werd nog bij 34,9% van de vaginale bevallingen een episiotomie toegepast. De episiotomiegraad bij vaginale bevallingen ligt in Vlaanderen wel bijna 2,4 keer zo hoog als in het Brussels Gewest en 1,7 keer zo hoog als in Wallonië. Ook de grote onderlinge verschillen tussen de materniteiten m.b.t. de episiotomiegraad bij vaginale bevallingen vallen op.

Het volledige rapport van SPE