5 nieuwe handelingen voor zorgkundigen via PentaPlus

Ruim 75.000 Belgische zorgkundigen kunnen vanaf nu via e-learning vijf gedelegeerde verpleegkundige handelingen aanleren. Alle zorgkundigen kunnen gratis inloggen op het platform.

De behoefte aan digitaal leren komt er na nieuwe wetgeving waardoor zorgkundigen, na het behalen van het benodigde certificaat en een stage, bijkomende handelingen mogen uitvoeren. Softwarebedrijf Infolearn, VIVES en de sociale partners, waaronder Zorgnet-Icuro, slaan de handen in mekaar voor een totaaloplossing die zorgkundigen op een laagdrempelige en efficiënte manier hun certificering laat behalen.

Wetenschappelijk onderbouwd en op eigen tempo

Het leeraanbod komt tot stand op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis en methodieken. De leerstof zal interactief, attractief en afwisselend gepresenteerd worden om de zorgkundigen te motiveren het bijscholingstraject succesvol te doorlopen.

Zorgkundigen kunnen de e-learning van deze vijf verpleegkundige handelingen op hun eigen tempo volgen op www.vormingpentaplus.be zonder vast te hangen aan een uitgestippeld lessenrooster. Ook voor zorgorganisaties biedt deze manier van werken voordelen: zij hoeven zorgkundigen die zich bijscholen niet te missen op de werkvloer omwille van vaste lesdagen.

De werkgever en de werknemer beslissen samen wanneer deze opleiding gevolgd wordt. Alle zorgkundigen moeten evenwel de kans krijgen de opleiding te volgen. Op het einde van elke module is er een test voorzien. Deze is niet verplicht maar geeft een indicatie over de opgedane kennis na het volgen van een bepaalde module.

Voor de publieke sector nog overleg

Zorgnet-Icuro is voorstander om dit platform toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk tewerkgestelde zorgkundigen. Momenteel is er in eerste instantie een regeling uitgewerkt voor de zorgkundigen die tewerkgesteld zijn binnen de private sectoren. Voor de publieke sector zijn er nog verscheidene modaliteiten in bespreking.

Inloggen zonder kosten

Het e-learning platform is gratis. Voor de private sector zijn er vanuit het Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten middelen voorzien voor het aanwerven van een vervanger van één of meerdere zorgkundigen in opleiding.

Nadat een zorgkundige de e-learnings heeft doorlopen, zullen zowel de werkgever als de zorgkundige een attest ontvangen van het theoretische onderdeel. Beide documenten laten toe om in de praktijk die nieuwe gedelegeerde handelingen te stellen. Wat daarna volgt is een stage van 75 uur. Deze stage kan op de werkplek zelf plaatsvinden, voor zover de respectievelijke verpleegkundige handelingen kunnen uitgevoerd worden onder toezicht van de verpleegkundige mentor en/of hoofdverpleegkundige.

De werknemers krijgen toegang tot 5 modules, één per verpleegkundige handeling, een eindtest en een stagegedeelte. Na het positief afwerken van zowel de theorie als de stage, heeft de zorgkundige toegang tot de 5 verpleegkundige handelingen.

 • Ben je werkgever en zijn er zorgkundigen in jouw organisatie vragende partij om deze opleiding te volgen?
  • Ontdek de procedure en modaliteiten van het project in deze brochure.
  • Download het inschrijvingsformulier en lever voor het einde van het jaar een ingevulde versie aan.
    
 • Ben je zorgkundige en wil je de 5 verpleegkundige handelingen aanleren?
  • Bespreek met je werkgever wanneer je deze opleiding kan volgen en registreer je op www.vormingpentaplus.be. Je ontvangt een bevestigingsmail en kan dan inloggen op het PentaPlus-leerplatform.