29 april: Belgian Frailty Day

Op 29/4 gaat de Belgian Frailty Day door in Brussel. De vergrijzing van de bevolking is een van de belangrijkste uitdagingen voor Europa. Ouderen hebben een groter risico op kwetsbaarheid of frailty. Nochtans is kwetsbaarheid geen onvermijdelijk gevolg van verouderen. Het kan voorkomen worden en een goede aanpak kan er voor zorgen dat ouderen langer gezond leven.

Het inzicht dat verdere stappen nodig zijn om evidentie te ontwikkelen dat kwetsbaarheid bij ouderen een absolute prioriteit is voor de volksgezondheid lag aan de basis van de eerste Europese Joint Action (JA) voor de preventie van frailty, ADVANTAGE, waar 33 partners van 22 EU lidstaten aan deelnemen. Sciensano, werd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL) aangeduid om België in deze JA te vertegenwoordigen.

Eén van de doelstellingen van deze JA is om kwetsbaarheid van ouderen hoog op de agenda te plaatsen in het gezondheidsbeleid van de lidstaten. Aan lidstaten wordt dan ook gevraagd om in het kader van deze JA rond dit thema een nationaal gebeuren te organiseren.

Daarop heeft Sciensano het initiatief genomen om op 29 april 2019 in Brussel een symposium over kwetsbaarheid bij ouderen te organiseren, en dat in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Volksgezondheid. Op die dag zullen voorlopige resultaten van ADVANTAGE JA worden gecommuniceerd, maar zal ook ruim de gelegenheid worden genomen om Belgische initiatieven en onderzoek in het domein van kwetsbaarheid bij ouderen kenbaar te maken. Er zal ook voldoende ruimte worden gemaakt voor discussie en netwerking. Het doelpubliek bestaat uit beleidsmensen en wetenschappers, maar ook vertegenwoordigers van administraties, zorgorganisaties, patiëntenverenigingen en andere verenigingen die werken rond gezondheid en zorg bij ouderen. De voertaal zal Engels zijn.

Heel wat Belgische experts in het domein van kwetsbaarheid bij ouderen verlenen hun medewerking aan de Belgische frailtydag. Als buitenlands gastspreker zal prof. dr Anne Hendry van de University of the West of Scotland, en tevens werkpakketleider in ADVANTAGE JA, voorbeelden geven van zorgmodellen rond kwetsbaarheid bij ouderen in andere EU landen.

Meer info over het programma en het inschrijvingsformulier van het symposium vind je hier.