15 maart: Nationale Pyjamadag van Bednet

Op 15 maart is het weer Nationale Pyjamadag van Bednet en steunen we - in pyjama natuurlijk - alle Bednetters die van thuis uit les volgen. Heel wat kinderen en jongeren kunnen niet naar school omwille van langdurige ziekte. Dankzij Bednet en andere onderwijsinitiatieven kunnen ze toch mee blijven met de leerstof.

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. In het onderwijsdecreet heet dat Synchroon internetonderwijs (SIO). Zowel kleuters vanaf 5 jaar als kinderen uit het lager en secundair onderwijs kunnen er gebruik van maken en dat in alle erkende gesubsidieerde scholen in Vlaanderen en Brussel. Het materiaal en de begeleiding zijn volledig gratis voor de school en voor het gezin, zo lang het kind het nodig heeft.

Bednet streeft enerzijds naar het beperken van de leerachterstand door een lessenpakket op maat. 9 op 10 kinderen kan zo na de afwezigheid op school overgaan naar het volgende jaar zonder een jaar te dubbelen. Anderzijds wil Bednet het isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met de leeftijdsgenoten. Wij werken nauw samen met het gezin van de zieke leerling en met de school om het traject via Bednet vlot te laten verlopen en met het oog op re-integratie.

Sinds 1 september 2015 is Synchroon Internetonderwijs (SIO) structureel verankerd in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Dat betekent dat langdurig en chronisch zieke kinderen recht hebben op SIO. In 2018 zal Bednet naar schatting 1.000 zieke kinderen begeleiden. www.bednet.be.

Eén dag, morgen op 15 maart, trekken we uit solidariteit onze pyjama, onesie of pantoffels aan. Dan steunen we alle kinderen en jongeren die ziek zijn. Dit jaar is POZILIV (Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen) de partner van Bednet.