130 miljoen aan financiële compensatie voor zorgsector

De Vlaamse Regering heeft het 10-puntenplan voor de residentiële voorzieningen goedgekeurd. Tegelijk werd uitvoering gegeven aan punt 9, de financiële compensatie van voorzieningen. De zorgvoorzieningen ervaren tijdens deze crisis ook financiële noden. Zij worden geconfronteerd met leegstand en personeelsuitval. De loonkosten blijven wel gewoon doorlopen. Verder hebben de residentiële zorgvoorzieningen buitengewone kosten gemaakt naar aanleiding van de coronacrisis, in de eerste plaats voor het aankopen van materiaal en de herinrichting van infrastructuur. De Vlaamse Regering zal deze kosten compenseren.

Behalve subsidies van de overheid krijgen zorg- en welzijnsvoorzieningen ook bijdragen van gebruikers, die terugvallen. Denk hierbij aan de gezinszorg, instellingen voor personen met een handicap of woonzorgcentra. Hiervoor wordt een compensatiemechanisme opgezet.

Net als de overheid, maakte ook de zorgsector kosten bij verschillende aankopen van beschermend materiaal. Ook de infrastructuur moet worden aangepast: in de ziekenhuizen, maar ook in andere zorgvormen. Zo worden er aparte afdelingen gemaakt voor COVID-patienten (cohortzorg). Ook hier komt de Vlaamse overheid tussen.

De kostprijs van deze maatregelen wordt voorlopig geraamd op ongeveer 80 miljoen euro.

Financiële compensatie voor personen met een handicap

Ook personen met een handicap die ondersteuning krijgen via een budget, worden geconfronteerd met de maatregelen die opgelegd zijn. Budgethouders moeten omwille van sluiting van voorziening zelf in zorg en ondersteuning voorzien. Het budget zal hiervoor ontoereikend zijn. Ook budgethouders die via cashbesteding hun ondersteuning regelen kunnen in de problemen komen door bijvoorbeeld ziekte van de assistent en niet over voldoende toegekend budget beschikken. Een budgethouder kan omwille van de maatregelen maximaal 8,5% van zijn budget overschrijden. Deze maatregel kan tot 10 miljoen euro kosten. Indien de lockdownmaatregelen tot na april in voege blijven, zal dit percentage en de bijhorende kostprijs verhoudingsgewijs verhoogd worden.

Compensatie kinderopvang

Eerder was al beslist de kinderopvang te compenseren voor verloren inkomsten. Dit voor een totaalbedrag van 42,5 miljoen euro.