10.000 jobs extra in de Vlaamse zorgsector in afgelopen vier jaar

Begin 2014 werkten er 132.000 mensen in de Vlaamse zorgsector, vandaag zijn dat er bijna 142.000. Dat betekent een stijging van 10.000 VTE op 4 jaar tijd. Die konden worden aangeworven door de extra budgetten die de Vlaamse regering vrijmaakte voor zorg en welzijn, namelijk 650 miljoen euro. Gelijktijdig werden een aantal hervormingen ingezet.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Eén van de kritische succesfactoren om deze transities mogelijk te maken is samenwerken. Samenwerken tussen overheden en tussen ondernemers in zorg en welzijn, en samenwerken met gebruikers,  vrijwilligers, mantelzorgers en professionelen. Werken in de zorg is onwaarschijnlijk boeiend. Zorgen doen we voor en met mensen. En we doen dat in een sector in volle dynamiek”

De Werkbaarheidsmonitor (SERV) toont aan dat de werkbaarheidsgraad in de welzijns- en gezondheidssector positiever scoort dan in andere sectoren op de Vlaamse arbeidsmarkt. Vooral het welbevinden op het werk en de mogelijkheden tot vorming scoren hoog bij de werknemers van de zorgsector. Dat alles heeft een impact op de toenemende professionaliteit, maar ook op de tevredenheid van de gebruiker. Uit de enquête die naar aanleiding van de Dag van de Zorg van 2017 werd uitgevoerd blijkt overigens dat 81% van de Vlamingen de zorgverstrekkers in Vlaanderen gepassioneerd vinden in hun job, en 92% vindt dat ze goed zijn in hun vak. De Vlamingen geven een gemiddelde score van 7,6 op 10 aan de zorgsector. Meer dan 4 op 5 vindt de kwaliteit hoog, en 7 op 10 vindt dat de kwaliteit in verhouding is met de kost.

 Ook de zorgsector ontsnapt evenwel niet aan de globale trend dat de druk op de werkbaarheid hoog is. De Vlaamse regering onderhandelt momenteel met de sociale partners over een nieuw sociaal akkoord in de zorgsector waarin ook maatregelen zijn opgenomen om de werkbaarheid verder te versterken.