Nieuws

16/01/2018

In november 2017 werd het dagprogramma/zorgprogramma en persoonlijkheidsstoorinissen van zorgeenheid ZENO van het Psychiatrisch Ziekenhuis St. Alexius op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid grondig doorgelicht door een team van NIAZ-auditoren. Op 5 januari ontving de voorziening het heuglijke nieuws.

Dit internationaal label betekent dat het zorgprogramma van het Psychiatrisch Ziekenhuis St. Alexius op herhaaldelijke wijze een hoog niveau van kwalitatieve psychiatrische zorg kan voortbrengen en over een cultuur van continue...

16/01/2018

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is de insteek van de nieuwe campagne rond geestelijke gezondheid. Het initiatief richt zich specifiek op jongeren van 16 tot 24 jaar. De boodschap is duidelijk: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten… als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter. De campagne geeft meteen een aantal tips mee om de mentale weerbaarheid, de veerkracht, te verhogen.

Jongeren zijn een kwetsbare doelgroep met betrekking tot geestelijke gezondheid. Zij worden makkelijk...

15/01/2018

Het World Hospital Congress van de International Hospital Federation (IHF) is een globaal forum dat leiders van nationale en internationale zorgvoorzieningen samenbrengt. Evaringen en kennis delen staat er centraal. Het 42ste congres gaat door van 10 tot 12 oktober in Brisbane, Australië. Het thema van het congres is “INNOVATE | INTEGRATE | INSPIRE – How can healthcare evolve to meet 21st century demands?” Ook jij kan tot 31 januari een poster of presentatie indienen. Naast de voorstelling op het congres, dient zich de mogelijkheid tot publicatie in het IHF Journal, de...

15/01/2018

In november werd revalidatieziekenhuis Inkendaal op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid grondig doorgelicht door een team van NIAZ-auditoren. Op 5 januari ontving het revalidatieziekenhuis het heuglijke nieuws.

Dit internationaal label betekent dat Inkendaal op herhaaldelijke wijze een hoog niveau van kwalitatieve revalidatiezorg kan voortbrengen en over een cultuur van continue verbetering beschikt. Het NIAZ onderstreept vooral de passie, betrokkenheid en openheid van alle medewerkers. Het toegankelijk intranet, de visie en...

15/01/2018

Tijdens het medewerkersfeest op 12 januari 2018 werd het NIAZ-accreditatiecertificaat door Dhr. Kees van Dun, CEO van het NIAZ, in aanwezigheid van 1000 artsen, medewerkers en vrijwilligers uitgereikt. AZ Nikolaas voldoet aan alle vereiste instellingsrichtlijnen en maar liefst aan 99% van de gouden criteria die werden afgetoetst. 
 
Het auditteam was onder de indruk van de uitgebouwde zorg die staat voor hoge kwaliteit en effectiviteit en waarin steeds de veiligheid van de patiënt voorop staat. Dit internationale kwaliteitslabel biedt patiënten, bezoekers,...

11/01/2018

Met een kopje koffie de boeren in Oeganda steunen. Dat is het doel van de twaalfde Koffiestop-campagne van Broederlijk Delen op 23 februari. Het principe is even simpel als aanstekelijk: schenk een kopje koffie in ruil voor een vrije bijdrage voor Broederlijk Delen. Een klein gebaar voor een betere wereld, én een gezellig koffiemoment in één klap.

Dé Koffiestopdag staat dit jaar gepland op vrijdag 23 februari. Komt deze dag niet goed uit? Geen probleem, je kan altijd zelf een moment kiezen.

Registreer je actie nu en ontvang een...

10/01/2018

Op de nieuwe portaalsite www.wordverpleegkundige.be vind je alle informatie over hoe je verpleegkundige kan worden. De website is een product van een werkgroep ‘verpleegkunde’ bestaande uit de Fondsen van vzw Fe.Bi, de medewerkers van vzw VIVO en het Vlaamse Zorgagentschap.

De zorgsector is in volle bloei, met als gevolg een groeiende vraag naar zorgpersoneel. Het vinden van voldoende verpleegkundigen is daarbij ‘knelpunt’ nummer één. Heb je interesse in de zorgsector en wil je graag als verpleegkundige aan de slag? Of leid je mensen toe naar de zorgsector?...

28/12/2017

Eind november namen een 70-tal organisaties uit de welzijn- en gezondheidssector deel aan een nulmeting. Uit de eerste volledige resultaten van een 16-tal organisaties blijkt dat er een voedselverlies is van ongeveer 7,5 ton. De strijd tegen voedselverlies is dus meer dan ooit actueel. Zorgnet-Icuro en de Vlaamse overheid blijven hier dan ook samen met jullie aan werken, ook in 2018.

Meten is een eerste stap. Wie dit nog niet gedaan heeft, kan zich steeds ...

28/12/2017

Mantelzorgers met een migratieachtergrond vinden maar erg moeilijk de weg naar gepaste hulpverlening. Op dit moment zijn er in Vlaanderen minimum 120.000 mensen die de zorg voor een familielid quasi alleen dragen. Anne Dedry, kamerlid van Groen, ging op zoek naar oplossingen voor dit complexe probleem. Haar boek "Mantelzorg met kleur" biedt concrete cases, oplossingen en praktische tips voor hulpverleners in 4 talen. 

Volgens Anne Dedry is het aantal gekende mantelzorgers met migratieachtergrond nog maar het topje van de ijsberg. "Op dit moment wordt nog lang niet iedereen...

27/12/2017

AZ Heilige Familie en de Sint-Jozefkliniek beslisten definitief om hun activiteiten samen te brengen onder één juridische structuur - vzw AZ Rivierenland - vanaf 01/01/2018 en dienden bij de overheid een fusieplan in om tegen 01/01/2019 als één erkend ziekenhuis te functioneren.

De beslissing tot fusie vloeit voort uit de intensieve samenwerking die reeds enige tijd bestaat tussen beide ziekenhuizen. Het startte met de gezamenlijke uitbating van de MRI in mei 2016. Dit werd gevolgd door de ondertekening op 24 november 2016 van een intentieverklaring tot...

27/12/2017

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikte op 21 december voor de vijfde keer een oorkonde uit aan 47 Vlaamse ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen meten binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Daarnaast publiceren ze alle resultaten van hun kwaliteitsmetingen binnen VIP² op de website www.zorgkwaliteit.be.

Het VPP zette de afgelopen jaren alle...

27/12/2017

Eind augustus 2017 hebben Te Gek!?, VLESP en VVGG de campagne 4 voor 12 gelanceerd. Met een onderzoek willen ze het bereik en het effect van deze campagne nagaan. Iedereen kan deelnemen aan dit onderzoek, ook wie de campagne niet kent. Neem deel aan het onderzoek.

Tijdens het onderzoek zullen de organisaties je aan de hand van een online survey enkele vragen stellen over de campagne en zal je je mening over de campagne kunnen geven. Indien je de campagne niet kent, zal je uitgenodigd worden om het...

20/12/2017

Het Sint-Jozefskliniek Izegem heeft het JCI-label behaald. Alle ziekenhuizen van het E17-netwerk (az groeninge Kortrijk, AZ Maria Middelares Gent, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem en Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze) beschikken nu over een internationale ziekenhuisaccreditatie.

Half december onderzochten 3 gespecialiseerde auditoren van de Joint Commission International (JCI) of de zorg die de Sint Jozefskliniek (SJKI) aanbiedt aan haar patiënten voldoet aan de strenge internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid. De auditoren waren 5 dagen actief...

19/12/2017

Een onafhankelijk onderzoeksbureau bevroeg meer dan 20.000 bewoners van woonzorgcentra over hun kwaliteit van leven. Minister Vandeurzen maakte vandaag de resultaten bekend, die over de jaren heen een gelijkaardig beeld geven. Positief is dat de meeste ouderen aangeven zich goed verzorgd te weten in het woonzorgcentrum. Ze geven wel aan dat ze graag meer sociale contacten zouden hebben met het personeel en met medebewoners, en een gevarieerder tijdsbesteding. De woonzorgcentra van Zorgnet-Icuro erkennen deze problematiek, werken verbetertrajecten uit, maar vragen ook met aandrang...

19/12/2017

Afgelopen week raakte de federale regering het eens over het onbelast bijklussen uit haar zomerakkoord. We stellen vast dat enkele beperkte aanpassingen werden aangebracht, en dan nog enkel aan de luiken verenigingswerk en activiteiten van burger tot burger, en helemaal niet aan het luik digitale platformen. Maar zelfs voor die twee eerste luiken is dit ruim ontoereikend om aan de vele kritieken vanuit de samenleving te beantwoorden. Met als eerste slachtoffer de personen die al kwetsbaar staan op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De meest kwetsbare mensen betalen door...

19/12/2017

Over heel België starten binnenkort 14 projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. De selectie werd op 18 december goedgekeurd op het Verzekeringscomité van het Riziv. De bedoeling van de projecten is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. Zorgverleners en -instellingen zullen beter samenwerken rond en met de patiënt, zodat die kan rekenen op betere zorg én een betere levenskwaliteit. De projecten zullen vier jaar lopen.

In het totaal bestrijken de 14 projecten een regio van 2,65 miljoen mensen, ongeveer een kwart van de...

18/12/2017

Op dinsdag 19 december vindt er een social-profitsalon plaats in Vilvoorde. Mensen met een migratieachtergrond maken er kennis met werkgevers en opleidingsinstellingen. Die ontmoetingen leiden bij voorkeur naar een job in de social profit. De salons vinden heel 2018 plaats, elke maand in een andere Vlaamse stad. Ze kaderen in het ruimere ESF-project ‘Ieder Talent Telt’, een unieke samenwerking tussen VIVO, Verso, VDAB, de Vlaamse zorgambassadeur, Minderhedenforum, Agentschap Integratie en Inburgering en Vlaams Welzijnsverbond.

Deze salons vinden elke maand...

15/12/2017

Vandaag  werd op de buitengewone algemene vergadering de interne verkiezingsprocedure afgerond met de benoeming van de nieuwe raad van bestuur, de voorzitter, en gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. De nieuwe raad van bestuur benoemde Dr. Etienne Wauters tot voorzitter en Margot Cloet als gedelegeerd bestuurder.

De nieuwe samenstelling van de raad van bestuur voor de bestuursperiode 2018-2021 is als volgt:

Lieven Vermeulen (sectorvoorzitter AZ) - Yves Breysem - Koen Michiels - Koen Oosterlinck (sectorvoorzitter GGZ) - Patrick Cokelaere - Inge Vervotte -...

14/12/2017

Woonzorgcentrum Ocura in Montenaken heeft op 13 december 2017 als eerste Vlaamse organisatie het PREZO Woonzorg keurmerk in ontvangst genomen. Na een onafhankelijke audit door kwaliteitsinstituut Perspekt werd besloten het keurmerk voor excellente zorg en beleid toe te kennen. Ocura werkt naar tevredenheid met het kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg dat in opdracht van Zorgnet-Icuro speciaal voor het Vlaamse zorglandschap is ontwikkeld. Bekijk hier het videoverslag....

11/12/2017

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen. In Vlaanderen lijden naar schatting 360.000 tot 480.000 mensen aan een zeldzame ziekte. In totaal bestaan er meer dan 7.000. Ze worden vaak niet herkend of pas laat gediagnosticeerd. Hierdoor verlopen de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met deze aandoeningen niet altijd optimaal. Een multidisciplinair kader waarbinnen de nodige expertise aanwezig is, is de beste manier om dit te ondervangen. Op initiatief van minister Vandeurzen wordt nu één Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten opgericht...

Schrijf je in op de nieuwsbrief