Nieuws

20/06/2018

Dit jaar wordt voor de vierde keer de wetenschappelijke Prijs Humane Psychiatrische Zorg uitgereikt. Dat is een initiatief waarbij partners uit de GGZ uitgenodigd worden om een voorbeeldproject over een bepaalde thematiek in te dienen. De prijs gaat naar een duidelijke en oorspronkelijke, nog niet gepubliceerde bijdrage uit de gezondheids- en welzijnszorg. Iedereen die zich aangesproken voelt om over dat thema een bijdrage te schrijven, kan deelnemen.

Joyce van der Heijden, de winnaar van de vorige editie, schreef in haar bijdrage het volgende: “Er wordt...

19/06/2018

Heb je donderdag 18 oktober 2018 al geblokkeerd in je agenda? Snel doen! Dan organiseert het team kwaliteitszorg van Zorgnet-Icuro de studiedag Als Plopsa de baas was in de zorg...

Op deze studiedag bouwen we voort op het gedachtegoed uit het boek Als Disney de baas was in uw ziekenhuis van Fred Lee. We focussen echter niet op Disney, maar op inspirerende organisaties uit eigen land. We verruimen daarbij onze blik en richten ons niet exclusief op de ziekenhuizen, maar willen ook een boeiend verhaal brengen voor ouderenzorg én geestelijke...

11/06/2018

We hebben allemaal samen de toekomst van de zorg in handen. Vorig jaar gaven het UZ Brussel en de VUB met ZORG2030 het startschot van een brede dialoog met de samenleving over de gezondheidszorg in 2030. Verschillende organisaties en mensen kregen de gelegenheid om mee te denken en hun visie te delen. Vorige week, op 6 juni, werden de eindconclusies voorgesteld.

Meer info

11/06/2018

Het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt uit Ledeberg is de winnaar van de Award Week van de Valpreventie 2018. Ze krijgen een geldprijs ter waarde van 250 euro, die ze kunnen investeren in valpreventie. Maar liefst 110 organisaties uit verschillende settings (thuissetting, woonzorgcentra, ziekenhuizen ...) streden mee voor de Award.

De Award Week van de Valpreventie wordt uitgereikt aan een organisatie die valpreventie op een veelzijdige manier in de kijker zet en aandacht heeft voor de volgende criteria: een...

11/06/2018

Op 17 november 2018 wordt de tweede Belgische Kinderrechtenprijs uitgereikt. Dat is een organisatie van het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant, DGDE en Plan International België. Naast media-aandacht krijgt de winnaar een cheque van 10.000 euro. Vorig jaar viel een Franstalig initiatief in de prijzen, dit jaar is het de beurt aan een Nederlandstalige organisatie of vereniging die op een bijzondere wijze kinderrechten verdedigt. 

Organisaties en verenigingen kunnen zich tot eind september inschrijven. 

...

08/06/2018

Het zorgprogramma laatste levensdagen voor de geriatrie helpt om kwaliteitsvolle levenseindezorg te verstrekken tijdens de laatste levensdagen van patiënten. Het verbetert de symptoomlast en het comfort tijdens de stervensfase. Dankzij financiering van Kom op tegen Kanker kunnen 26 geriatrische afdeling tussen 2018 en 2020 het zorgprogramma gratis implementeren.

Het zorgprogramma is een implementatietraject voor de afdelingen geriatrie van de ziekenhuizen. Het helpt om goede levenseindezorg te verstrekken tijdens de laatste levensdagen. Het is afgestemd...

08/06/2018

Vandaag ondertekenden de werkgevers, werknemers en de Vlaamse overheid een nieuw sociaal akkoord (VIA 5) voor de social profit. De sociale partners sluiten hiermee een lange onderhandelingsperiode met een positief en hoopvol resultaat af. Zorgnet-Icuro is verheugd dat de Vlaamse regering hiervoor een flink pak middelen vrijmaakt en aangeeft om voort te willen investeren in zorg en welzijn. Dat geeft de sector stimulansen om verder te werken aan een kwaliteitsvolle zorg op maat van elke Vlaamse burger.

In totaal gaat het om een half miljard extra middelen voor drie grote luiken:...

08/06/2018

Op 7 juni heeft het mediabedrijf ZorgAnders het evenement 'Zorgwerkgever van het Jaar' georganiseerd. Verschillende organisaties dongen mee naar tien awards. Het Jessa Ziekenhuis kaapte de hoofdprijs, de 'Zorgwerkgever van het Jaar', weg. Woonzorgcentrum Den Olm mocht het podium op voor de categorie 'Woonzorgcentrum van het Jaar', AZ Maria Middelares behaalde de award voor 'Ziekenhuis van het Jaar' en ZNA viel maar liefst drie keer in de prijzen.

ZorgAnders organiseerde al voor de zesde keer de 'Zorgawards'. Met de uitreiking...

07/06/2018

Momenteel buigt de Raad van State zich over het wetsontwerp dat het juridisch kader zal vastleggen voor de ziekenhuisnetwerken. Bedoeling is dat het parlement de wet nog dit jaar goedkeurt, zodat de netwerken effectief van start kunnen gaan en hun samenwerking in een stabiel kader kunnen verankeren. Zorgnet-Icuro vraagt nog enkele aanvullingen en bijsturingen bij het ontwerp dat nu voorligt. De voornaamste vraag naar aanpassing betreft het voorgestelde beheersmodel van de netwerken, waarin de artsen nu beschikken over uitgebreide mogelijkheden om de besluitvorming te blokkeren. ...

05/06/2018

Elk jaar kunnen de leden van Zorgnet-Icuro ontwikkelingsprojecten indienen. Daarvoor voorzien we in het kader van de internationale solidariteit een bedrag van 50.000 euro. Stuur voor 31 oktober je projectfiche op. 

De werkgroep Internationale Solidariteit staat in voor de screening van de ingediende projecten en legt een voorstel m.b.t. de verdeling van de middelen voor aan de Raad van Bestuur. Twee derde van de beschikbare middelen zal worden besteed aan opleidingsprojecten in gezondheidszorg. Het resterende budget kan worden gespendeerd aan...

05/06/2018

5 juni 2018 – Verstandhoudingscomité werkgevers PC 330 federale gezondheidsdiensten

In 2015 maakte minister De Block een eerste schijf middelen vrij voor de introductie van IFIC, een classificatie van functies in de zorgsector met een bijhorend loonmodel op basis van die functies. In de jaren voordien hadden de vakbonden en werkgevers IFIC als systeem ontwikkeld. Met de ondertekening van de eerste cao’s in september 2016 en december 2017 startte de uitrol in de voorzieningen en de toewijzing van de functies, meer bepaald met de beschrijving van alle functies. IFIC...

05/06/2018

Eind vorige week kwamen de sociale partners tot een consensus over een ontwerp van sociaal akkoord (VIA 5) voor de periode 2018-2020 voor de Vlaamse sectoren in zorg en welzijn. Zorgnet-Icuro kan zich achter dit ontwerpakkoord scharen. Wij zijn bijzonder tevreden dat de sociale partners een lange onderhandelingsperiode kunnen afsluiten met een positieve balans voor de sector: er komen nieuwe jobs bij en de koopkracht van de medewerkers zal toenemen met 1,1%.

Sinds de zesde staatshervorming vallen een reeks zorgsectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse...

05/06/2018

Morgen is het zover, dan nemen we voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Op 6 juni zetten zorgverleners en hun teams zich extra in om oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de patiënten en hun omgeving. Ondertussen hebben verschillende voorzieningen al zo'n 125 acties geregistreerd. En de initiatieven blijven toestromen. 

Alle gemelde WMTY-initiatieven krijgen een plaatsje op onze website en onze...

04/06/2018

Dit jaar organiseert het P.C. Dr. Guislain voor de vijfde maal de openluchttentoonstelling Jardin de Fair. Daarom roept het P.C. patiënten, naasten, medewerkers en externe kunstenaars op om mee te werken. Het resultaat zie je tussen 14 september en 20 oktober in en rond de tuinen van het P.C. 

Jardin de Fair creëert een artistieke ontmoetingsplaats waarbij deelnemende kunstenaars tijd en ruimte krijgen om uitdrukking te geven aan hun visie op samenleving en maatschappij. Daarbij vertrekken ze vanuit een gezamenlijk thema, en dat is dit jaar:...

31/05/2018

Gisteren verscheen het themadossier “Chronisch Ziek” in De Standaard en op www.medischeinformatie.be. Daarin praat o.a. acteur Carry Goossens over zijn rol als peter van de Alzheimer Liga, geven revalidatiearts Maaiken Vander Plaetse en anesthesist Stefan Evers van het Jessa Ziekenhuis tekst en uitleg over hun multidisciplinaire aanpak die chronische pijn beheersbaar kan maken, en deel woonzorgcentrum De Mick enkele focuspunten rond het welzijn voor hun bewoners.   

Je kan het...

30/05/2018

Op 16 mei heeft het Centrum Moeder en Baby van PZ Karus samen met o.a. het UZ Gent (het Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid) de PRoF-award 2018 gewonnen. Dat is een Europese award die innovaties in de gezondheidszorg bekroont. 

Centrum Moeder en Baby maakt al jaren deel uit van een samenwerkingsverband met verschillende diensten (voornamelijk de diensten psychiatrie en gynaecologie) in het UZ Gent, en dat met het oog op het ontwikkelen van een perinataal zorgpad GGZ. Samen hebben ze richtlijnen en een flowchart opgesteld voor de...

29/05/2018

Tijdens de recente (april 2018) Health&Care Beurs in Gent werden opnieuw een reeks awards uitgereikt. Er waren 7 categorieën, met telkens een juryprijs en een publieksprijs. Z-Healthcare (Kanaal Z) maakte een reportage over de Zorgmedewerker van het jaar en het Zorgteam van het jaar. 

De prijzen voor Zorgmedewerker van het Jaar gingen naar Lieven Decavele van het OLV Ziekenhuis Aalst en Cindy Erregat van Residentie Neerhof in Brakel.
...

28/05/2018

De Dag van de Zorg staat in het teken van zorg en welzijn. De voorbije jaren is de derde zondag van maart uitgegroeid tot het grootste eendaagse event voor de zorgsector. Na het succes en de massale mediabelangstelling van de voorbije editie kunnen organisaties zich sinds deze week inschrijven voor de achtste editie op zondag 17 maart 2019. Doe mee aan de Dag van de Zorg en maak deel uit van een positief verhaal!

De Dag van de Zorg is een opendeurdag voor zorg, welzijn en de witte...

24/05/2018

Op 24 mei hebben minister Jo Vandeurzen en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de eerste Sociaalwerkconferentie georganiseerd. Zo'n 1.000 mensen uit het brede werkveld kwamen naar Brussel om na te denken over de toekomstvisie voor het sociaal werk. Het uitgangspunt was de mensenrechtenbenadering. Ze debatteerden over de krachtlijnen van sterk sociaal werk en de uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat: superdiversiteit, marktwerking, de strijd tegen onderbescherming, informatiedeling en vermaatschappelijking. Op het programma stonden...

18/05/2018

Vandaag besliste de federale regering om voortaan psychologische hulp terug te betalen. Minister De Block trekt hiervoor 22,5 miljoen euro uit. Na een doorverwijzing door de huisarts of psychiater krijgen volwassenen vier raadplegingen terugbetaald. Zorgnet-Icuro is steeds een pleitbezorger geweest van de terugbetaling van de psycholoog. Het zal bij een aantal mensen de financiële drempel wegnemen en dus de toegankelijkheid van de zorg verbeteren. Ook de getrapte en gedeelde zorg, waarbij de huisarts als spilfiguur fungeert, vinden wij de aangewezen werkwijze en het meest kosteneffectieve...

Schrijf je in op de nieuwsbrief