‘Ieder Talent Telt’ leidt mensen met migratieachtergrond naar de social profit

Op dinsdag 19 december vindt er een social-profitsalon plaats in Vilvoorde. Mensen met een migratieachtergrond maken er kennis met werkgevers en opleidingsinstellingen. Die ontmoetingen leiden bij voorkeur naar een job in de social profit. De salons vinden heel 2018 plaats, elke maand in een andere Vlaamse stad. Ze kaderen in het ruimere ESF-project ‘Ieder Talent Telt’, een unieke samenwerking tussen VIVO, Verso, VDAB, de Vlaamse zorgambassadeur, Minderhedenforum, Agentschap Integratie en Inburgering en Vlaams Welzijnsverbond.

Deze salons vinden elke maand plaats in een andere Vlaamse stad en maken deel uit van het ESF-project Ieder Talent Telt, gecoördineerd door VIVO, sectororganisatie voor de social profit. Dit project wil mensen via een talententest en beroepenfiches naar een job in de social profit leiden. Er zijn ‘inleefmomenten’ bij werkgevers (dankzij de Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer) die de deuren openen voor al wie een dag wil proeven van een job in hun onderneming. Via ‘terugkommomenten’ worden die nieuwsgierigen verder richting werk in de sector begeleid, in samenwerking met verschillende partners.

Daarnaast ontwikkelt Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) tools voor werkgevers om de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond te vergemakkelijken, zoals een online checklist diversiteit, een taalbrochure en een brochure voor de aanwerving van vluchtelingen. Het Minderhedenforum, het Agentschap Integratie en Inburgering, VDAB en het Vlaams Welzijnsverbond staan midden in het veld. Zij weten hoe ze mensen met een migratieachtergrond en ook social-profitwerkgevers het best kunnen bereiken en overhalen.  

Meer informatie vind je op www.iedertalenttelt.be.