Intersectorale Commissie Kwaliteit

Een intersectorale denktank met als doel om samen met ons een invulling te geven aan de intersectorale werking rond kwaliteit.

Deze commissie is samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de verschillende sectoren. Door hun achtergrond, worden we geïnspireerd over opportuniteiten en lacunes om de intersectorale werking rond kwaliteit verder uit te bouwen. De visie is om, daar waar mogelijk, het sectorspecifieke te overstijgen door op zoek te gaan wat we van elkaar kunnen leren, hoe we daarin kunnen groeien en elkaar kunnen inspireren. Samen worden nieuwe projecten ontwikkeld, bestaande projecten kritisch afgetoetst en de verdere doorontwikkeling wordt gestimuleerd.

Bekijk hier de samenstelling van de Intersectorale Commissie Kwaliteit.