Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Aanvullende programmatienormen voor bijkomende NMR-toestellen

De toekenning voor 2 bijkomende NMR-toestellen in het Vlaamse Gewest zal gebeuren op basis van 2 cumulatieve programmatiecriteria: geografische spreiding en verantwoorde activiteit.

Dit besluit werd goedgekeurd op 28 oktober 2022 door de Vlaamse Regering, en wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Aanvullende financiering ondersteunend personeel in 2023

Voor het behoud van het bedrag aanvullende financiering (BAF) ondersteunend personeel in 2023 voor zowel WZC/CVK als CDV moet u uiterlijk 31 december 2022 de nodige gegevens via het e-loket indienen bij het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

De vernieuwde Sociale Kaart is een feit!

Alle zorg- en welzijnsvoorzieningen op één handige plek.
De website desocialekaart.be kreeg een nieuwe look en feel, maar ook achterliggend is er een verbeterde zoekmachine en een link met andere authentieke overheidsbronnen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Webinars arbeidsduur

In het voorjaar van 2022 organiseerde Zorgnet-Icuro een reeks van webinars over wetgeving en cao’s inzake arbeidsduur in de gezondheidszorg. Bekijk hier de opnames. Ook de presentaties vind je hier terug.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Masterclass algemene ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen

Ziekenhuizen staan voor immense uitdagingen.
Vind jij het als nieuw directielid of hoofdarts ook niet eenvoudig om door het bos de bomen te zien?
Schrijf je in voor onze gloednieuwe Masterclass op 25 en 26 januari 2023 (exclusief voor leden van Zorgnet-Icuro).

Info voor leden
Lees meer