Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Verlenging van drie tijdelijke covidmaatregelen in psychiatrische ziekenhuisdiensten tot 31 december 2022

De nationale overeenkomstencommissie psychiatrische ziekenhuisdiensten – verzekeringsinstellingen van het RIZIV besliste op 31 mei 2022 om de drie tijdelijke covidmaatregelen, meer bepaald partiële hospitalisatie thuis, minimale aanwezigheid in psychiatrische daghospitalisatie (3u i.p.v. 7u) en individuele beeldbelsessies in nabehandeling te verlengen onder de huidige voorwaarden tot en met 31 december 2022.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Afsluiting boekjaar 2021 woonzorgcentra: communicatie aan bedrijfsrevisoren in verband met de IFIC-financiering

Bij de afsluiting van het boekjaar 2021 maakten een aantal bedrijfsrevisoren voorbehoud bij openstaande betalingen vanuit de Vlaamse overheid van de IFIC-meerkost van de gesubsidieerde residentiële woonzorgvoorzieningen. De bestaande IFIC-financiering verloopt namelijk via een systeem van voorschotten en afrekeningen. Het kabinet van minister Beke stuurde op dinsdag 22 maart 2022 een communicatie naar het Instituut van Bedrijfsrevisoren met meer duiding over de betalingsmethodiek.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Team Zorgnet-Icuro

We brengen onze leden op de hoogte van wijzigingen in het team van Zorgnet-Icuro.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Ontwikkeling modulair systeem voor BELRAI in de GGZ: rapport beschikbaar

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse minister WVG een voorstel tot modulaire toepassing van de BELRAI in de GGZ. Het onderzoeksrapport is nu vrijgegeven en beschikbaar op de website van het Steunpunt WVG of via deze link. Het rapport is interessant voor leidinggevenden en zorgprofessionals betrokken bij de zorginschaling en registratie-verantwoordelijken.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Btw Circulaire over de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen (nieuwe “zorgcirculaire”)

De circulaire 2022/C/46 van 6 mei 2022 voorziet in een btw-vrijstelling voor handelingen die worden verricht in het kader van samenwerkingen tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Deze btw-vrijstelling is gebaseerd op artikel 44, §2, 1°, a) W. BTW en moet de samenwerking tussen zorgvoorzieningen, in het bijzonder in de klinische netwerken, bevorderen.
Deze info is relevant voor financiële directie en boekhouding.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Indexering wedden en lonen private sector – AZ en GGZ – mei 2022

De spilindex werd overschreden in april 2022. Vanaf mei 2022 zijn er geïndexeerde lonen van toepassing (spilindex 116,04) voor de algemene ziekenhuizen, de psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven beschut wonen en de revalidatiecentra.

Info voor leden
Lees meer