Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Overzicht vormings- en opleidingsmogelijkheden in Ethiek en Zorg

Rond ethiek en zorg zijn er in Vlaanderen heel wat mogelijkheden tot vorming, opleiding, ontmoetingsmomenten, activiteiten en studiedagen. Aan het begin van het academiejaar 2023-2024 bezorgen we u een up to date overzicht van de brede waaier aan mogelijkheden.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Wijzigingen aan de jaarlijkse vakantie

De regels over jaarlijkse vakantie moeten hervormd worden. Dat gebeurt in verschillende stappen en zal in werking treden vanaf vakantiejaar 2024 (vakantiedienstjaar 2023).

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Nieuwe wetgeving over invordering van facturen - bijkomende toelichting

Een nieuw boek XIX “Schulden van de consument” werd bij wet van 4 mei 2023 ingevoerd in het Wetboek Economisch Recht (BS 23 mei 2023). De nieuwe wet regelt de betaling en de invordering van schulden en zal in voege treden vanaf 1 september 2023. 
Deze info is een update van 21 juni 2023, waarbij een aantal zaken zijn verduidelijkt en aangevuld met: sanctie bij niet naleving, aandachtspunten en concrete to do’s.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Continuïteitsreflex in geestelijke gezondheidszorg

Het comité voor het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (COM GGKJ)  van 28 juni 2023 keurde de continuïteitsreflex goed. Deze tool helpt om de continuïteit van geestelijke gezondheidszorg te toetsen en te verbeteren.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Btw op energiefactuur voor residentiële zorgvoorzieningen: onderscheid zakelijk en niet-zakelijk gebruik

Vanaf 1 juli 2023 wordt er een onderscheid gemaakt tussen zakelijk en niet-zakelijk gebruik van energie in zorgvoorzieningen om het verlaagd btw-tarief van 6 % toe te passen. Voor het zakelijk gebruik wordt opnieuw een btw-tarief toegepast van 21 %. We verstuurden een brief naar Vincent Van Peteghem, de bevoegde minister van Financiën, met de vraag wat dit betekent voor de residentiële zorgvoorzieningen en hun bewoners/patiënten.

Info voor leden
Lees meer