Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Masterclass voor bestuurders van woonzorgvoorzieningen

De tweedaagse masterclass voor bestuurders actief in de ouderenzorg geeft een introductie in de verschillende beleidsdomeinen van de residentiële ouderenzorg, afgestemd op de actualiteit. De masterclass gaat door op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober 2022 in Gent. 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Opheffing verbod op de derdebetalersregeling

Het verbod op het toepassen van de derdebetalersregeling voor ambulante patiënten is opgeheven vanaf 1 januari 2022.
Er is op dit moment geen wettelijke basis om in het geval van derdebetalersregeling verplicht aan conventietarief te werken. Beleidsmakers denken wel na over pistes om de financiële toegankelijkheid te verhogen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Indexering vergoeding en verduidelijking statuut ASO

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg heeft een verduidelijkende nota opgesteld over de arbeidsduur en bijhorende compensaties en verloning van arts-specialisten in opleiding (ASO) in een situatie zonder opting out en in een situatie met opting out.  
Daarnaast wordt ook een tijdelijke indexering van de vergoeding van ASO’s ingevoerd vanaf 1 juni 2022 tot en met 31 december 2022. 

Info voor leden
Lees meer