Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Erkenning forensische PVT en uitstel schaalvergroting IBW

De Vlaamse regering keurde op 1 juli 2022 een BVR goed dat wijzigingen aanbrengt in enerzijds het BVR van 18 februari 1997 inzake de procedure tot het verkrijgen van een vergunning en anderzijds aan het BVR van 7 december 2018 tot overname van onder andere IBW en PVT.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Bijkomende investeringen in de GGZ voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Federaal minister Frank Vandenbroucke besliste midden juni om op permanente basis 35 miljoen euro extra te investeren voor de doelgroep kinderen en jongeren en dit aan de hand van 6 werven. Met deze extra investeringen zet het beleid in op meer voltijds equivalenten voor de doelgroep en op het optimaliseren van de samenwerking tussen alle actoren binnen de netwerken Kinderen & Jongeren en de netwerken Volwassenen. We bezorgen u relevante achtergrondinformatie.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

BTW circulaire - FAQ

Deze Info voor leden is bestemd voor financiële directie en boekhouding. 

De btw-administratie heeft op 22 juni 2022 een FAQ gepubliceerd die de toepassing van de btw-vrijstelling toelicht inzake medische handelingen verricht door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging. Deze FAQ zit vervat in de Circulaire 2022/C/61 en vult de FAQ van 23 december 2021 aan. 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

CAO over de paritaire opvolging van de dossiers ‘HR-steun’ - inhoudelijke bespreking

Deze Info voor leden is bestemd voor de federale private sectoren - paritair comité 330

In uitvoering van het luik 'attractiviteit' van het sociaal akkoord van 12 november 2020 voor de federale private sectoren van PC330 werden tijdens het paritair comité van 13 juni 2022 drie CAO's ondertekend.  In deze  Info voor Leden vindt u een inhoudelijke bespreking over de CAO over de paritaire opvolging van de dossiers ondersteuning HR-dienst.

Info voor leden
Lees meer