Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Wijzigingen in de uitvoering van overheidsopdrachten

Bijkomende gegevens moeten aan de overheid gerapporteerd worden voor een betere monitoring van aanbestedingen in lijn met de nieuwe wet overheidsopdrachten. Deze vermeldingsverplichtingen gaan in vanaf 1 september 2023.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Strategisch forfait ziekenhuisfinanciering gekoppeld aan de gezondheidsindex

De Vlaamse Regering keurde een wijziging goed in de subsidieregeling voor ziekenhuisinfrastructuur. De wijziging gaat over de manier waarop de strategische forfaits voor ziekenhuizen worden geïndexeerd en is nodig vanwege de stijgende bouwkosten door inflatie. Het besluit van de Vlaamse Regering wordt nog voorgelegd aan de Raad van State.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Begeleiding op maat van kinderen met obesitas

Op 25 september 2023 keurde het Verzekeringscomité van het RIZIV een overeenkomst ‘Zorgtraject voor kinderen met obesitas’ goed. Ziekenhuizen met een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC) kunnen zich vanaf 1 oktober 2023 kandidaat stellen om hierop in te tekenen. In totaal kunnen maximaal 25 multidisciplinaire centra in België opgericht worden.

Info voor leden
Lees meer