Ethisch leiderschap in de zorg

De Commissie voor Ethiek heeft een grondige reflectie doorgevoerd over het thema van ethisch leiderschap in de zorg (Ethisch advies 23).
Wat houdt dat precies in? Welke soort van waarden, normen en grondhoudingen kunnen hierin richtinggevend zijn? Welke is de ethische horizon van waaruit we hierover kunnen nadenken, spreken en handelen? En welke concrete oriëntaties kunnen hieruit voortvloeien?

Wil je met dat advies aan de slag gaan in je eigen organisatie? Dan kan dit materiaal, aanvullend op de adviestekst, je een stukje verder helpen.

Ethisch advies 23

Ethisch leiderschap toont zich ook in het maken van verantwoorde keuzes en inzetten op gepaste prioriteiten. De huidige maatschappelijke context van schaarste en beperkingen heeft een belangrijke impact op onze beleving van goede zorg. Niet alles wat we (zouden) willen realiseren is haalbaar. Niet elke zorg- en ondersteuningsvraag kunnen we (gepast) beantwoorden. Niet alles wat mogelijk is, is betaalbaar. We moeten kiezen. En elke keuze voor het een gaat ten koste van iets anders. Om u hierbij te helpen biedt ethisch advies 24 een referentiekader om keuzes af te toetsen en ethisch gedragen evenwichten te vinden. Een gebruiksvriendelijk ethisch kompas voor keuzes in zorg en ondersteuning.

Wil je met dat kompas concreet aan de slag gaan in je eigen organisatie? Dan stellen we ondersteunend materiaal (werkdocumenten, powerpoint, tutorial) ter beschikking, aanvullend op de adviestekst van het kompas.

Ethisch advies 24

 

Contact

Yvonne Denier