Ethisch leiderschap in de zorg

De Commissie voor Ethiek heeft een grondige reflectie doorgevoerd over het thema van ethisch leiderschap in de zorg (Ethisch advies 23).
Wat houdt dat precies in? Welke soort van waarden, normen en grondhoudingen kunnen hierin richtinggevend zijn? Welke is de ethische horizon van waaruit we hierover kunnen nadenken, spreken en handelen? En welke concrete oriëntaties kunnen hieruit voortvloeien?

Wil je met dat advies concreet aan de slag gaan in je eigen organisatie? Dan kan dit materiaal, aanvullend op de adviestekst, je een stukje verder helpen.

Contact

Yvonne Denier