Zorgberoepen

Een ander luik in de P&O-dienstverlening gaat over de opvolging van zorginhoudelijke en zorggerelateerde thema’s. Een belangrijk onderdeel is onder andere de opvolging van de verschillende zorgberoepen; juridisch, onderwijs en werking in de verschillende voorzieningen.

Op deze pagina vind je snel meer info over:

  • KB78
  • Functiedifferentiatie 
  • Opleiding verpleegkunde en contractstage 

Voor het luik Zorgberoepen wordt Zorgnet-Icuro bijgestaan door de commissie zorg.