Zorg aan Zet

Over het Project

Zorg aan Zet ging van start in het voorjaar van 2019 en behelsde een breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen. De campagne wilde zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen: van zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers, van de man in de straat. Wat vinden burgers belangrijk? Waar knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor over? Zorg aan Zet wilde de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema zorg hoog op de politieke agenda kwam in aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen. Want zorg, dat beroert iedereen.

Het debat draaide rond zes centrale vragen:

Waarom een participatietraject? Zorg is complex en gelaagd. Alleen door de input van een grote diversiteit aan ervaringen en perspectieven konden we zicht krijgen op wat er leeft in de samenleving, wat de noden zijn en waar we in de toekomst naartoe moeten. Want het zijn die persoonlijke ervaringen die zorg tastbaar en concreet maken.

Zorg aan Zet was een initiatief van Zorgnet-Icuro met de steun van een hele reeks partners.

Breed maatschappelijk debat

Tussen dinsdag 29 januari en vrijdag 15 maart verzamelden we zoveel mogelijk resultaten van het brede maatschappelijke debat dat zowel online werd gevoerd als via live-debatmomenten. Iedereen kon deelnemen door eenvoudig een antwoord op één of meerdere van de vragen te posten op deze website of te reageren op de ideeën van andere deelnemers. Ieders mening was ook welkom op sociale media via de hashtag #zorgaanzet. Een tweede mogelijkheid die we boden was om zelf een Zorg aan Zet gesprek te organiseren: met vrienden, buren, collega’s, in de organisaties waarvan je deel uitmaakt … Daarvoor kon je gebruik maken van vijf hiervoor speciaal ontworpen methodieken.

Midden maart verzamelden we alle input van dit breed maatschappelijk debat in een tussentijds rapport. In dit rapport werden 10 beleidsthema’s afgebakend die de basis vormde voor 5 provinciale Zorg aan Zet Avonden. Tijdens de Zorg aan Zet Avonden werden deze beleidsthema’s verder verkend en werden ideeën en acties gedefinieerd om deze uitdagingen aan te pakken. Het tussentijds rapport vind je hier.

Avonden van de Zorg

Begin maart werd alle input uit de debatten en de website samengebracht en verwerkt in een tussentijds verslag waarin een aantal beleidsthema’s werden afgebakend. Dat verslag vormde de vertrekbasis voor de provinciale Avonden van de Zorg, waar telkens ca. 100 deelnemers over die beleidsthema’s met elkaar in debat gingen. Het werden boeiende discussies over ideeën en acties om de beleidsuitdagingen concreet aan te pakken. De input van deze Avonden van de Zorg werd samengebracht in een dossier dat op 9 mei gepresenteerd werd aan de politici en beleidsmakers.

De Avonden van de Zorg gingen door op volgende data en locaties:

  • 19 maart in AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen
  • 20 maart in wzc De Refuge, Coupure Links 275, 9000 Gent
  • 25 maart in Buda Kitchen, Budastraat 52, 8500 Kortrijk
  • 26 maart in Universiteit Hasselt, Agoralaan Gebouw D, 3590 Diepenbeek
  • 28 maart in UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg

Zorg aan Zet Festival

Het Zorg aan Zet Festival was de kers op de taart van de brede burgerbevraging over de toekomst van de zorg. Er werden meer dan 4.000 ideeën gepost; ruim 500 mensen formuleerden op de Avonden van de Zorg beleidsaanbevelingen. Op het festival werd het eindrapport van Zorg aan Zet aan publiek, media en politici voorgesteld. Het festival bood een gevarieerd en interactief programma voor al wie geïnteresseerd is in de zorgsector, in de breedste betekenis van het woord. Het werd the place to be voor iedereen met een hart voor de zorg: voor wie zorg nodig heeft, voor wie zorg geeft en voor zij die het beleid uittekenen. De resultaten kan je hier raadplegen.
 

Video


 

Nuttige links