Ziekenhuisaccreditatie

Het geheel van initiatieven die gericht zijn op de externe evaluatie van een ziekenhuis tegen vooraf gedefinieerde, expliciete en gepubliceerde standaarden met het oog op het bevorderen van continue verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg

De finaliteit van accrediteren bestaat eruit om een systematiek van objectiveren te bewerkstelligen om zo de kwaliteit van de ziekenhuiszorg te verbeteren en dit op basis van vrijwilligheid.

Een ziekenhuisaccreditatie kan daardoor aanzien worden als een methodiek die faciliterend werkt om op een systematische en gestructureerde manier hoge kwaliteit van zorg te bieden en een continue verbetering van de zorg te stimuleren. Belangrijk hierbij te vermelden is dat ziekenhuisaccreditatie een vrijwillig gegeven is in België.

In navolging met internationale trends hebben ook een groot aantal Vlaamse ziekenhuizen een accreditatietraject opgestart of een accreditatie behaald. De ziekenhuizen UZ Leuven, az groeninge (Kortrijk), UPC Kortenberg Leuven, Jan Yperman (Ieper) en AZ Sint-Blasius (Dendermonde) zijn geaccrediteerd door Joint Commission International (JCI). Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is geaccrediteerd door het NIAZ (Nederlands Instituut Accreditatie in de Zorg).
 Een overzicht van de ziekenhuizen die hun keuze van de instelling waarmee ze een accreditatie wensen te behalen extern willen kenbaar maken, kunt u hier terugvinden.
 We merken dat er ook een accreditatiebeweging tot stand komt binnen de GGZ.

Zowel vanuit Zorgnet-Icuro als vanuit de Vlaamse overheid worden ziekenhuizen gestimuleerd om te kiezen voor accreditatie-instellingen die zelf een ISQua-certificatie behaald hebben. Het institutioneel lidmaatschap van Zorgnet-Icuro aan ISQua, maakt dat we meteen geïnformeerd zijn over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Vera De Troyer (contactpersoon voor JCI) of Bob Van Santbergen (contactpersoon voor NIAZ).

Bijkomende informatie over accreditatie:
Extra stimulans vanuit de Vlaamse overheid
Ondersteuning van uit de ziekenhuiskoepels
Uitgewerkte projecten