Studiedag 7 juni “Netwerken over Netwerken” - Problematiek pensioenen statutair personeel in de ziekenhuizen - Win de allereerste Open Minds Awards

afbeelding van EvelienDeLeeneer


Studiedag 7 juni 2018: Netwerken over netwerken - Samenwerking tussen ziekenhuizen ontrafeld

  

Deze studiedag gaat in op alle aspecten van netwerkvorming en samenwerking tussen ziekenhuizen. Per onderwerp is er een constructieve en praktijkgerichte inleiding, telkens gevolgd door twee inspirerende voorbeelden vanuit het werkveld. Zowel minister De Block als minister Vandeurzen komen er de laatste stand van zaken op beleidsvlak toelichten.

Problematiek pensioenen statutair personeel in de ziekenhuizen: graag een oplossing op lange termijn en een volwaardig pensioen voor alle zorgmedewerkers

  

De stad Maaseik stelt op 8 mei 2018 in Het Belang van Limburg de problematische situatie in verband met de uitbetaling van het pensioen van 60 gepensioneerde oud-werknemers van Ziekenhuis Maas en Kempen op scherp. Het is een van de vele voorbeelden uit het complexe dossier van de financiering van de pensioenen van statutair benoemde medewerkers in de Belgische ziekenhuizen. Zorgnet-Icuro vraagt de federale overheid sinds jaren om hiervoor een globale oplossing uit te werken.

Win de allereerste Open Minds Awards

  

Op het congres Open Minds van mei 2016 formuleerde Zorgnet-Icuro vijf kernboodschappen voor de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Met de uitreiking van de eerste Open Minds Awards (OMA's) willen we waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen. Daarnaast willen we zorginnovatie stimuleren en leren van elkaar.

Akkoord biedt langetermijnperspectief voor de ouderenzorg

  

Op 27 april 2018 sloten we een protocolakkoord af met de Vlaamse regering over de toekomst van de residentiële ouderenzorg. Zorgnet-Icuro is hoopvol dat met dit akkoord perspectief geboden wordt. Hiermee bevestigen we ons engagement om constructief mee naar oplossingen te zoeken voor uitdagingen waarvoor de ouderenzorg staat. Het betekent echter ook dat de Vlaamse regering nu én in de volgende regeerperiodes een toereikend budgettair kader voorziet om alle noden in de ouderenzorg op te vangen.  

AZ Sint-Blasius behaalt opnieuw het JCI kwaliteitslabel

  

Het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde biedt kwaliteitsvolle, veilige en patiëntgerichte zorg, volgens de hoogste internationale normen. Dat bevestigt de Joint Commission International (JCI), een organisatie die wereldwijd ziekenhuizen onderzoekt en accrediteert. Voor het az Sint-Blasius is het de tweede erkenning, drie jaar na de eerste toekenning in 2015.

Minister Vandeurzen bezoekt de rusthuisklas

  

Op woensdag 2 mei 2018 bracht Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een werkbezoek aan een uniek voorbeeld van vermaatschappelijking van de zorg. Het betreft een origineel intergenerationeel initiatief tussen een school en een woonzorgcentrum, met name een ‘rusthuisklas’. De kinderen van de plaatselijke basisschool uit Vinkt volgen zo op vastgelegde tijdstippen les bij de bewoners van het vlakbij gelegen woonzorgcentrum.

Vacatures PREZO Woonzorg

  

Stichting Perspekt heeft op dit moment in Vlaanderen 2 vacatures, nl. voor klantmanager met communicatieachtergrond (zelfstandig ondernemer) en auditor PREZO Woonzorg o.b.v. opdrachtovereenkomst.

Binnenkort op de agenda