Quality en Safety Indicatoren

"A measurement tool, screens, or flags that are used as guides to monitor, evaluate and improve the quality of patient care, clinical support services and organizational function that affect patient outcomes (Mainz)."

“Instrument voor het zichtbaar maken van bepaalde aspecten van de kwaliteit van de zorg (protocol QI-project)."

Het werken met relevante proces- en outcome-indicatoren kan aanzien worden als een tweede pijler in de geïntegreerde en proactieve benadering die door de ziekenhuiskoepels wordt gestimuleerd. Voor het definiëren van relevante indicatoren werd het VIP²-project opgestart.
VIP² is een accroniem dat staat voor Vlaams Indicatorproject voor Professionals en Patiënten.
 

Doelstelling van het project

Het project beoogt op de eerste plaats het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het stimuleren en faciliteren van het gebruik van klinische proces- en resultaatindicatoren. Gelijktijdig komt de aldus verworven informatie voor ziekenhuizen en verstrekkers beschikbaar in hun opdracht van maatschappelijke verantwoording.
Dit project situeert zich binnen het programma van Flanders’ Care.

Het opzet en beleidsmatige, organisationel, operationele en logistieke aspecten tussen de verschillende initiatiefnemende en samenwerkende partijen werden uitgeschreven in een protocol. Dit protocol werd door de verschillende partijen ondertekend op 1 juni 2011.

Specifiek voor de aanlevering, de verwerking, het beheer en de toegankelijkheid van de gegevens, werd een kaderovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst wordt op dit moment gefinaliseerd en werd getekend op 26 september 2012.
 

Structuur

De betrokkenheid van een groot aantal actoren is een cruciale factor voor het creëren van een voldoende groot draagvlak voor het werken met deze indicatoren. Volgende partners werken mee aan dit project: de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen (VVH), Zorgnet-Icuro, het Vlaams Patiëntenplatform, het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven, de mutualiteiten, de Vlaamse Verpleegunie, het Kankerregister, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Universiteit Gent, het Rode Kruis en talloze beroepsverenigingen.

 
Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op de website van Zorg en Gezondheid of op de website www.zorgkwaliteit.be.