Quality en Safety AZ

Welkom
Commissie Q & S AZ
Best practices
Accreditatie
Indicatoren
Toezichtmodel

Welkom

Focus op kwaliteit, patiëntveiligheid, accreditatie en externe verantwoording

Kwaliteitsvolle en veilige zorg zijn evidente verwachtingen, maar blijven ook belangrijke uitdagingen. Icuro en Zorgnet Vlaanderen beslisten enkele jaren geleden  om van het ondersteunen van zorginstellingen in het uitbouwen van een kwaliteitsbeleid en het werken aan patiëntveilige zorg een belangrijke prioriteit te maken. In de toekomst wil Zorgnet-Icuro daar, in samenwerking met andere partners, permanent verder  een beleid rond ontwikkelen.

Kwaliteit wordt gedefinieerd als:
 

the degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge. (IOM)

Dit kan geconcretiseerd worden in 8 kenmerken van kwaliteitsvolle zorg: effectief, efficiënt, tijdig, toegankelijk, billijk, continu, veilig en patiëntgestuurd.

Zorgnet-Icuro pleit bij het realiseren van een dergelijke zorg, voor een proactieve en geïntegreerde benadering. Geïntegreerd betekent hier dat het objectiveren van zorgresultaten, het verwerven van een ziekenhuisaccreditatie en externe openheid als één geheel worden beschouwd, waarbij ziekenhuizen hun eigen keuzes kunnen maken en hun prioriteiten bepalen. Met proactief wordt expliciet bedoeld dat de zorginstellingen zelf initiatiefnemer  zijn op  deze domeinen, dit uiteraard in goede samenwerking met andere partners.

Gefocust op de klinische ziekenhuiswerking, stelt Zorgnet-Icuro zich tot doel om objectieve gegevens te kunnen aanreiken met betrekking tot de aangeboden kwaliteit van zorg. De aanpak is gebaseerd op drie pijlers, zijnde (1) het verwerven van een ziekenhuisbrede ISQua-accreditatie, (2) het werken met relevante proces- en outcomeindicatoren en (3) een hierop geënt toezichtsmodel door de Vlaamse overheid. Deze aanpak wordt gevisualiseerd in dit schema.

Op deze wijze worden de ziekenhuizen ondersteund in hun ambities aangaande maatschappelijke verantwoording.

Meer informatie over Q&S in de algemene ziekenhuizen? Neem dan contact met Vera De Troyer (stafmedewerker Q & S).