Q en S Ondersteuning vanuit Zorgnet-Icuro

Via gerichte informatieverspreiding en het organiseren van werkgroepen wenst Zorgnet-Icuro de ziekenhuizen te ondersteunen in het nastreven van een ziekenhuisbrede accreditatie.

 
Informatieverspreiding

Vanuit Zorgnet-Icuro worden geregeld voordrachten gegeven omtrent de meerwaarde van accreditatie op zich en de samenhang van een accreditatietraject met andere kwaliteitsinitiatieven.
 
De werkgroepen ‘Ziekenhuisaccreditatie’

Om ziekenhuizen zo goed mogelijk te begeleiden in hun voorbereidingstraject naar accreditatie, werd in het voorjaar van 2011 een Werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie” opgestart. Het doel van deze werkgroep kan gekaderd worden binnen de geïntegreerde visie op kwaliteit zoals uitgewerkt door Zorgnet-Icuro.
Op vraag van de leden werd de werkgroep naderhand opgesplitst. De werkgroep ‘Ziekenhuisaccreditatie-NIAZ’ wordt aangestuurd door Katleen Valtin. De werkgroep ‘Ziekenhuisaccreditatie-JCI’ wordt aangestuurd door Vera De Troyer.

Gemeenschappelijke thema’s worden geagendeerd voor de Commissie ‘Q & S’.