Q en S Extra stimulans vanuit de Vlaamse overheid

Ook de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, wil ziekenhuizen stimuleren om een internationale ziekenhuisbrede accreditatie te behalen. Ziekenhuisaccreditatie is niet alleen een expliciete optie in het Vlaamse Regeerakkoord, maar is eveneens een belangrijk onderdeel van Flanders’ Care. Binnen deze laatste beweging is het immers de bedoeling om op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod aan kwaliteitsvolle zorg te verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren. ? Johan Hellings: Vroeger stond hierbij ‘de synergie tussen beide maakt dat ziekenhuizen samen met hun accreditatielabel dan ook een Flanders’Care label zullen ontvangen.

Ook het nieuwe toezichtmodel, waarin ziekenhuisaccreditatie een structurele plaats krijgt, geeft duidelijk het belang aan dat vanuit de Vlaamse overheid wordt gehecht aan het verwerven van een accreditatie. Op de website van Zorginspectie vindt u terug hoeveel ziekenhuizen die aan de Vlaamse overheid lieten weten een accreditatie na te streven tegen eind 2017.