PREZO Woonzorg

In 2012 werkte een groep directies en kwaliteitsverantwoordelijken van woonzorgcentra, begeleid door Zorgnet Vlaanderen en Perspekt, het integrale kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg uit. Daarmee kan een  woonzorgcentrum het presteren van de hele organisatie in kaart brengen. PREZO Woonzorg telt in totaal 60 kwaliteitsthema’s, telkens gekoppeld aan een specifieke doelstelling. Bijzondere aandacht gaat naar de meerwaarde voor de cliënt. In 2014 lanceerde Zorgnet Vlaanderen de digitale tool van PREZO Woonzorg: www.prezowoonzorg.be. Dit digitaal platform is ontwikkeld door het bedrijf Pyxima.

Voor meer informatie over de PREZO Woonzorg software tool en het aangaan van een licentie hiervoor: ga naar www.prezowoonzorg.be.

Filmpje
Leer in een boeiend filmpje wat PREZO Woonzorg precies is

Brochure
Benieuwd naar wat PREZO Woonzorg voor u kan betekenen? Download onze brochure.

Opleiding
Het vormingsaanbod vindt u op de gloednieuwe website www.prezowoonzorg.be

Heeft u nog vragen? 
Lien Van Malderen, stafmedewerker woonzorg ( of 0495 454 341) helpt u graag verder!