PREZO Woonzorg

Wat is PREZO Woonzorg?

In 2012 werkte een groep directies en kwaliteitsverantwoordelijken van woonzorgcentra, begeleid door Zorgnet Vlaanderen en Perspekt, het integrale kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg uit. Daarmee kan een  woonzorgcentrum het presteren van de hele organisatie in kaart brengen. PREZO Woonzorg telt in totaal 60 kwaliteitsthema’s, telkens gekoppeld aan een specifieke doelstelling. Bijzondere aandacht gaat naar de meerwaarde voor de cliënt. 19 woonzorgcentra toetsten in 2013 het kwaliteitsmodel in hun voorziening en gaven  input voor de ontwikkeling van het softwarepakket. In 2014 lanceerde Zorgnet Vlaanderen de digitale tool van PREZO Woonzorg: www.prezowoonzorg.be. Dit digitaal platform is ontwikkeld door het bedrijf Pyxima in nauwe samenwerking met de pilootvoorzieningen. Pyxima sloot daarvoor een overeenkomst af met Zorgnet Vlaanderen. Naast de ontwikkeling zal Pyxima ook instaan voor de operationele uitrol en ondersteuning. De link met de verplichte registraties voor de Vlaamse overheid en het zorgdossier zal vanaf midden 2015 gegarandeerd zijn om zo de registratielast tot een absoluut minimum te beperken.

Voor meer informatie over de PREZO Woonzorg software tool en het aangaan van een licentie hiervoor: ga naar www.prezowoonzorg.be.

Audiovisueel materiaal
Leer in een boeiend filmpje wat PREZO Woonzorg precies is

Luister naar wat stafmedewerker Roel Van de Wygaert, pilootprojecten en de PIP's te zeggen hebben over PREZO Woonzorg.

Bekijk foto's van het lanceringsmoment van de ICT-tool

Handige documenten
-
Benieuwd naar wat PREZO Woonzorg voor u kan betekenen? Download onze brochure.
-Wilt u handvaten om met Prezo Woonzorg aan de slag te gaan? Download de implementatiegids.
-Zoekt u hulp en begeleiding ? Maak hier kennis met onze PIP’s (Prezo Woonzorg Implementatiepartners)

Opleiding
Zorgnet Vlaanderen organiseert een aantal opleidingen om u vertrouwd te maken met PREZO Woonzorg. U vind het vormingsaanbod hier.

Heeft u nog vragen? 
Roel Van de Wygaert, stafmedewerker ouderenzorg (rvdw@zorgnetvlaanderen.be of 0478/80 06 27) helpt u graag verder!