Over Zorg aan Zet

Zorg aan Zet was een breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen. De campagne wilde zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen: van zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers, van de man in de straat. Wat vinden burgers belangrijk? Waar knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor over? Zorg aan Zet wilde de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema zorg hoog op de politieke agenda kwam in aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen. Want zorg, dat beroert iedereen.

Het debat draaide rond zes centrale vragen:

Waarom een participatietraject? Zorg is complex en gelaagd. Alleen door de input van een grote diversiteit aan ervaringen en perspectieven konden we zicht krijgen op wat er leeft in de samenleving, wat de noden zijn en waar we in de toekomst naartoe moeten. Want het zijn die persoonlijke ervaringen die zorg tastbaar en concreet maken.

Zorg aan Zet was een initiatief van Zorgnet-Icuro met de steun van een hele reeks partners.

Breed maatschappelijk debat

Tussen dinsdag 29 januari en vrijdag 15 maart verzamelden we op deze website zoveel mogelijk resultaten van het brede maatschappelijke debat dat zowel online werd gevoerd als via live-debatmomenten. Iedereen kon deelnemen door eenvoudig een antwoord op één of meerdere van de vragen te posten op deze website of te reageren op de ideeën van andere deelnemers. Ieders mening was ook welkom op sociale media via de hashtag #zorgaanzet. Een tweede mogelijkheid die we boden was om zelf een Zorg aan Zet gesprek te organiseren: met vrienden, buren, collega’s, in de organisaties waarvan je deel uitmaakt … Daarvoor kon je gebruik maken van vijf hiervoor speciaal ontworpen methodieken. We kondigden deze activiteiten ook aan op deze website (Alle resultaten van de meer dan 100 Zorg aan Zet gesprekken die op deze wijze werden georganiseerd, werden ingevoerd op deze website.

Midden maart verzamelden we alle input van dit breed maatschappelijk debat in een tussentijds rapport. In dit rapport werden 10 beleidsthema’s afgebakend die de basis vormde voor 5 provinciale Zorg aan Zet Avonden. Tijdens de Zorg aan Zet Avonden werden deze beleidsthema’s verder verkend en werden ideeën en acties gedefinieerd om deze uitdagingen aan te pakken. Het tussentijds rapport vind je hier.

Avonden van de Zorg

Begin maart werd alle input uit de debatten en de website samengebracht en verwerkt in een tussentijds verslag waarin een aantal beleidsthema’s werden afgebakend. Dat verslag vormde de vertrekbasis voor de provinciale Avonden van de Zorg, waar telkens ca. 100 deelnemers over die beleidsthema’s met elkaar in debat gingen. Het werden boeiende discussies over ideeën en acties om de beleidsuitdagingen concreet aan te pakken. De input van deze Avonden van de Zorg werd samengebracht in een dossier dat op 9 mei gepresenteerd werd aan de politici en beleidsmakers.

De Avonden van de Zorg gingen door op volgende data en locaties:

 • 19 maart in AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen
 • 20 maart in wzc De Refuge, Coupure Links 275, 9000 Gent
 • 25 maart in Buda Kitchen, Budastraat 52, 8500 Kortrijk
 • 26 maart in Universiteit Hasselt, Agoralaan Gebouw D, 3590 Diepenbeek
 • 28 maart in UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg

Elke debatavond had een identiek programma:

 • Ontvangst vanaf 18.15u met een broodje, start om 19u stipt
 • Plenaire toelichting van de resultaten van de brede publieksbevraging
 • Twee rondes tafelgesprekken
 • Afsluiting om 21.30u met een drankje

Aan de Avonden van de Zorg konden leden van Zorgnet-Icuro deelnemen, de partnerorganisaties van Zorg aan Zet en burgers.

Zorg aan Zet Festival

Het Zorg aan Zet Festival was de kers op de taart van de brede burgerbevraging over de toekomst van de zorg. Op www.zorgaanzet.net werden meer dan 4.000 ideeën gepost; ruim 500 mensen formuleerden op de Avonden van de Zorg beleidsaanbevelingen. Op het festival werd het eindrapport van Zorg aan Zet aan publiek, media en politici voorgesteld. Het festival bood een gevarieerd en interactief programma voor al wie geïnteresseerd is in de zorgsector, in de breedste betekenis van het woord. Het werd the place to be voor iedereen met een hart voor de zorg: voor wie zorg nodig heeft, voor wie zorg geeft en voor zij die het beleid uittekenen. Er was een programma met voor elk wat wils.

9 mei 2019, Tour & Taxis, Havenlaan 88, Brussel (12-17u)

Bekijk hier het programmaboekje.

Programma

We openden en sloten het festival met twee pittige plenaire debatten, gemodereerd door Michaël Van Droogenbroeck.

 • Naïma Charkaoui, Jan Hautekiet, Marc Martens en Raymonda Verdyck gingen in debat over de conclusies van Zorg aan Zet en hoe die in de praktijk om te zetten.
 • Elke Van den Brandt (Groen), Bianca Debaets (CD&V), Maggie De Block (Open Vld), Anne Delespaul (PVDA), Lorin Parys (N-VA) en Freya Van den Bossche (sp.a) gingen in debat over het toekomstig beleid voor zorg en welzijn.

Tussen de twee grote debatten in konden de festivalgangers à la carte en ter plekke kiezen uit een brede waaier aan interactieve sessies, lezingen en panelgesprekken over uiteenlopende zorgthema’s.

In de Speakers’ Corner kon je luisteren naar korte pitches over:

 • Geen gezondheid zonder een gezonde leefomgeving. Evident! Ja maar!
 • Dementie: niet het laatste woord!
 • VillaVip: innovatie in wonen en werken
 • Zorgcomplementariteit als kernwaarde voor interdisciplinaire samenwerking
 • Actief overleg met zelfstandige zorgverstrekkers
 • De healthcare engineer: een nieuwe rol in een veranderende wereld
 • De rol van de apotheker bij vaccinaties
 • Het forfaitair betalingssysteem in een notendop

Je kon kiezen uit langere en korte lezingen:

 • "Making the shift..." Pleidooi om te investeren in veilige zorg (Johan Hellings)
 • Het digitaal zorgplatform van de Vlaamse overheid (Katrien Van Gucht)
 • Q-systemen in de voedingsindustrie en de gezondheidszorg (Piet Vanthemsche)
 • Re-integreren: terugkeren zonder je rug te keren naar werk (Lode Godderis)
 • Gezondheidsvaardigheden (Marleen Finoulst)
 • Van morele stress naar morele veerkracht (Yvonne Denier)
 • Patiëntenparticipatie: het hart van je organisatie! (Ilse Weeghmans)
 • Persoonsvolgende financiering: twee jaar ervaring rijker (Diane Serneels)
 • Dragen technologische innovaties bij tot een betere en warmere zorg? (Nico De fauw)
 • De huisapotheker en geïntegreerde zorg (Lieven Zwaenepoel)
 • Natuur op doktersvoorschrift (Benno Geertsma)
 • De kracht van diversiteit (Yasmina Naciri)
 • Gezondheidsdoelstellingen, een woord dat niet enkel winst oplevert bij scrabble (Christian Horemans)

Er waren de volgende debatten en panelgesprekken, gemodereerd door Guy Tegenbos:

 • American debate: Marc Moens en Jan Demaeseneer over prestatiegerichte versus forfaitaire financiering
 • “Meer zorg, minder registreren” met Koen Balcaen, Paul Callewaert, Svin Deneckere, Roel Van Giel
 • “Het beleid: regisseur of actor” met Ann Demeulemeester, Ri De Ridder, Piet Van Schuylenberg, Katrien Verhegge
 • “GGZ: apart of samen?” met Nathalie Albert, Veerle Aendekerk, Stefaan Baeten, Kirsten Catthoor en Luc Van Gorp

Kurt Van Eeghem hield gesprekken in de sofa met bijzondere getuigen:

 • Jos Aben over de weg van een grote zorgvoorziening naar kleinschalige zorg
 • Inge Vandelannoote en Liesbeth Moortgat over kwetsbaarheid
 • Sybiel Verstraete over het leven met een chronische ziekte
 • Christophe Aussems over het maken van het toneelstuk Hybris

Op twee plaatsen waren er free podia, waar de deelnemers betrokken werden in interactieve presentaties over:

 • Aan de slag met levensdoelen van de patiënt
 • Bricoleren in Brussel
 • Try a little tenderness. Op zoek naar noodzakelijke ingrediënten in de zorg voor kwetsbare patiënten
 • Burn-out bij zelfstandige zorgverstrekkers
 • VITALE samenwerking tussen lokaal bestuur en zorg
 • Hoeveel waardevolle gegevens in de zorg laten we nog onbenut of verloren gaan voor we echt digitaal gaan samenwerken?

Je kon luisteren naar verhalen van goede praktijken uit het werkveld:

 • (Buurt)zorg in de binnentuin
 • Vrijwilligers als onmisbare schakel om door de bomen het bos te zien: van administratieve papierberg tot begeleiding bij allerlei instanties
 • Innovatieve arbeidsorganisatie: een trend? een tocht? Een transitie
 • Patiëntenervaring mixen in de opleiding geneeskunde: de praktijk
 • Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartier maken in de GGZ
 • Eclips. Of hoe anders samenwerken in een thuiszorgorganisatie

Daarnaast waren er interactieve formats zoals speeddating en stellingenspel.

Timing

 • 12u: onthaal en broodjeslunch
 • 13u: presentatie van de resultaten van Zorg aan Zet
 • 13.30u: plenair debat tussen maatschappelijke actoren
 • 14.10u: interactieve sessies en lezingen
 • 16.10u: politiek kopstukkendebat
 • 17u: netwerkreceptie