Over ons

 

Wie zijn we?

  Zorgnet-Icuro vzw is een Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg willen aanbieden. Wij zijn de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro; samen stellen ze ongeveer 130.000 personeelsleden tewerk.    Zorgnet-Icuro speelt een actieve rol in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg. We ontwikkelen visies over de manier waarop we onze gezondheidszorg willen organiseren en over hoe we in de toekomst de bevolking op een duurzame manier goede zorg kunnen bieden. Als erkende werkgeversfederatie geven we de vele sociale ondernemers in de zorg een stem en zijn een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse en federale overheid.   

Wie zijn onze leden?

 
  • Algemene en universitaire ziekenhuizen
  • Revalidatieziekenhuizen
  • Psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Initiatieven beschut wonen
  • Centra voor geestelijke gezondheidszorg
  • Psychosociale revalidatiecentra
  • Not for profit woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra.
Ook andere organisaties in de gezondheidszorg zijn lid, zoals bijvoorbeeld Rode Kruis Vlaanderen of Oscare vzw. 
  Bekijk in detail hoeveel zorgvoorzieningen Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt. 
Bekijk de contactgegevens van onze leden per sector en per provincie (het laden van de kaart kan eventjes duren). Bekijk hier hoe je lid kan worden?

De leden van Zorgnet-Icuro onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven winst enkel na om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg te garanderen. Met andere woorden: ze herinvesteren hun winst in de zorg.   

Wat doen we?

  Ons team van ca. 45 medewerkers staat in voor de dienstverlening aan de leden-voorzieningen. Onze experten volgen de Vlaamse gezondheidszorg op de voet: financiering, HR-beleid, zorgorganisatie, zorgberoepen, medisch beleid, zorgstrategische planning, communicatie, technologie, innovatie, ethiek … We publiceren dagelijks up-to-date informatienota’s over relevante thema's voor de sector. Een mailingsysteem brengt de leden op de hoogte telkens wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. Alle informatie is nadien terug te vinden op de ledenzone van de website. Werk je bij een zorgorganisatie die is aangesloten bij Zorgnet-Icuro en heb je nog geen toegang tot de ledenzone? Lees hier hoe je een account kan aanmaken.
  Zorgnet-Icuro organiseert op regelmatige tijdstippen ook vorming over gespecialiseerde onderwerpen. Bekijk ons opleidingsaanbod.   Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt de aangesloten zorgorganisaties in tal van adviesorganen en overlegstructuren. Bekijk het overzicht
Als werkgeversfederatie is Zorgnet-Icuro partner in het sociaal overleg, zowel op Vlaams als op federaal niveau.     Zorgnet-Icuro brengt samen met zijn leden thema’s en standpunten onder de aandacht van politici, beleidsmakers en de media. We lichten ze toe in goed onderbouwde dossiers en publicaties. De verschillende publicaties worden ruim verspreid naar de leden, politici, ambtenaren, academici en partnerorganisaties. Zorgnet-Icuro neemt actief deel aan het maatschappelijk debat over zorg en gezondheid. Bekijk en download onze publicaties.   Zorgnet-Icuro publiceert acht keer per jaar Zorgwijzer. Zorgwijzer is een kosteloos magazine voor leden, beleidsmakers, partnerorganisaties en andere geïnteresseerden. Het blad brengt interviews, reportages, opinies en getuigenissen over gezondheid en welzijn in de brede zin van het woord. Het magazine wil verbinden en de vele goede paktijken in zorgorganisaties voor het voetlicht brengen, evenals verschillende standpunten en visies over gezondheidsbeleid. Lees Zorgwijzer op www.zorgwijzermagazine.be   Ook via nieuwsbrieven en sociale media kan je op de hoogte blijven. Abonneer je op onze nieuwsbrief en volg ons via Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube.  

Bestuur en organisatie

  Zorgnet-Icuro vzw is een ledenorganisatie met een democratische besluitvorming. Permanent overleg met de leden staat centraal in de bestuursorganen, zowel per sector (algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg) als per thema (personeel, financiering, zorg en zorgorganisatie, Q&S, ethiek ...) Voor actuele thema’s worden er ad-hocwerkgroepen opgericht.   Bekijk het team van Zorgnet-Icuro

Bekijk de samenstelling van de Raad van Bestuur 2018-2021
 

Historiek 


Zorgnet-Icuro vzw is ontstaan uit de fusie van Zorgnet Vlaanderen en Icuro. Zorgnet Vlaanderen vzw (voorheen VVI) groepeerde sinds 1938 de gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg) ontstaan vanuit privé-initiatief. Icuro vzw (voorheen VOV) was de koepel van de Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners. Op 5 mei 2015 sloten Zorgnet Vlaanderen en Icuro een fusieprotocol. De juridische fusie werd eind december 2016 voltrokken.