Over ons

Wie zijn wij?

Zorgnet-Icuro  vzw is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.  Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro. Samen stellen ze ca. 129.000 personeelsleden tewerk.
Bekijk het overzicht van onze leden per sector en per provincie

Zorgnet-Icuro is een kennisdelende organisatie en een overlegplatform waar informatie en ideeën worden uitgewisseld. Zorgnet-Icuro is een erkende werkgeversfederatie en verdedigt de belangen van zijn leden bij de verschillende overheden en gezondheidsactoren, zowel op Vlaams als op federaal en op internationaal niveau.

Historiek

Zorgnet Vlaanderen vzw  groepeerde van oudsher de gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg) ontstaan vanuit privé initiatief. Icuro vzw was de koepel die de Vlaamse ziekenhuizen groepeert met publieke partners. Op 5 mei 2015 sloten Zorgnet Vlaanderen en Icuro een fusieprotocol. De juridische fusie werd eind december 2016 voltrokken. 

 

Waarvoor staan we?

De kerndoelstelling van Zorgnet-Icuro is het mee helpen realiseren van kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg. Zorgnet-Icuro streeft met zijn voorzieningen naar zorg op maat van elke bewoner, cliënt en patiënt. De voorzieningen van Zorgnet-Icuro onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven winst enkel na om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg te garanderen. De uitbouw van een zorgnetwerk, met samenwerking tussen voorzieningen en over organisaties heen, is voor Zorgnet-Icuro prioritair. Samen met zijn leden ontwikkelt Zorgnet-Icuro duidelijke standpunten en plaatst die op de politieke agenda.

 

Wat doen wij?

Ca. 45 medewerkers (al dan niet deeltijds) staan dagelijks in voor de dienstverlening aan de leden. Experten op verschillende specialisatiedomeinen volgen de sector op de voet en vertegenwoordigen Zorgnet-Icuro in tal van overlegstructuren. De expertise van Zorgnet-Icuro bestrijkt een groot aantal terreinen: kwaliteitsbeleid, financiering, sociaalrechtelijke materies, HR-beleid, medisch beleid, zorgorganisatie, governance, technologie en innovatie, ethiek enz. Zorgnet-Icuro werkt voor zijn leden-voorzieningen op verschillende niveaus: het geeft collectieve informatie en organiseert vorming en opleiding. Alle gespecialiseerde informatie kan door de leden geraadpleegd worden in een databank met log-in. Daarnaast beantwoorden de stafmedewerkers individuele vragen van leden, en geven advies op maat. Een derde pijler zijn de visies en standpunten die ontwikkeld worden in nauw overleg met de leden. Die worden voorgesteld en verdedigd op externe fora. Zorgnet-Icuro onderhoudt intensieve contacten met beleidsmakers, Vlaamse en federale administraties, politici en partnerorganisaties. Het vertegenwoordigt de aangesloten zorgorganisaties in tal van adviesraden en in de paritaire comités. Zorgnet-Icuro maakt deel uit van de koepelorganisaties Verso en Unisoc.

 

Bestuur

De Raad van Bestuur van Zorgnet-Icuro vzw is als volgt samengesteld:

 • Etienne Wauters, voorzitter
 • Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder
 • Lieven Vermeulen, sectorvoorzitter algemene ziekenhuizen
 • Yves Breysem
 • Koen Michiels
 • Koen Oosterlinck, sectorvoorzitter geestelijke gezondheid
 • Patrick Cokelaere
 • Inge Vervotte
 • Wim Vercruyssen, sectorvoorzitter ouderenzorg
 • Wino Baeckelandt
 • Paul Van Tendeloo

Permanent overleg met de leden staat centraal in de bestuursorganen, zowel per sector (algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg) als per thema (personeel, financiering, zorg en zorgorganisatie, quality & safety, ethiek enz.) Voor actuele thema’s worden er ad-hocwerkgroepen opgericht.
 

Communicatie

Zorgnet-Icuro publiceert Zorgwijzer, een kosteloos magazine voor leden, beleidsmakers, partnerorganisaties en andere geïnteresseerden in de gezondheids- en welzijnssector. Zie Rubriek Publicaties
Via de homepagina kan u zich inschrijven op de e-nieuwsbrief die regelmatig de belangrijkste nieuwsberichten bundelt.

Zorgnet-Icuro is ook aanwezig op sociale media. Volg ons op:
www.facebook.com/zorgneticuro,
@zorgneticuro
www.youtube.com/zorgnet-icuro
www.zorgblog.be.