Open Minds: het doel en de awards

Zorgnet-Icuro engageerde zich op het congres ‘Open Minds’ in 2016 via vijf kernboodschappen voor een betere geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Twee jaar later werden de ‘Open Minds Awards’ uitgereikt. Hiermee wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen.

De winnaars

Meer dan 70 initiatieven stelden zich kandidaat. 5.477 mensen brachten hun stem uit. De winnaars, die elk een geldprijs van 2.000 euro werd toebedeeld, sommen we hieronder op:

1. In de categorie ‘Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar’:
Het MIS-verstand > Beschut Wonen Brugge

MIS-verstand heeft als doelstelling krachten en talenten van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de verf te zetten. Via tal van activiteiten willen we een positief verhaal brengen, en dat op ‘gewone’ locaties middenin de stad. MIS-verstand beoogt bijgevolg maatschappelijke destigmatisering, taboedoorbreking en het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid.

2. In de categorie ‘Mijn risico wordt vroeger gedetecteerd’:
TEJO > TEJO Vlaanderen

TEJO streeft ernaar dat ALLE jongeren tussen 10 en 20 jaar toegang krijgen tot therapeutische hulp, gratis, anoniem, op een bereikbare plaats, in een warme omgeving en vooral onmiddellijk, wanneer zij er nood aan hebben, om zo hun persoonlijk welzijn te vergroten en te versterken.

3. In de categorie ‘Ik heb toegang tot passende zorg wanneer nodig’:
BOTS > Netwerk GG Aalst Dendermonde Sint-Niklaas

BOTS zet binnen zorgnetwerk ADS mee in op (de uitrol van) een zorgtraject voor mensen met een psychosegevoeligheid. BOTS heeft verschillende functies: aanloopfunctie/verleiden tot zorg, assessment en screening, drempels naar maatschappij verlagen, behandelaanbod bieden…

4. In de categorie ‘Mijn zorg is betekenisvol’:
Op weg met Open Dialogue > Zorgcircuit psychose Noord West Vlaanderen

Geïnspireerd door de Finse benadering van prof. Seikkula wil Open Dialogue zijn innovatieve praktijk vertalen naar en implementeren in onze regionale context. Daarvoor willen ze zowel onze hulpverleningsmethodiek als het systeem van zorgorganisatie ingrijpend veranderen. Met die benadering willen ze de actuele hervormingen in de GGZ kwalitatief helpen waarmaken.

5. In de categorie ‘Ik ben ook een expert’:
WEP > PC Sint Hiëronymus

PC Hiëronymus wil ervaringsdeskundigheid inzetten en cliënten ondersteunen; hulpverleners helpen om beter in te spelen op de noden van cliënten; belangstellenden helpen een beter begrip te krijgen rond psychische kwetsbaarheid. Ze willen bijdragen tot een herstelgerichte GGZ; het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken; en hoop, perspectief en empowerment bij cliënten versterken.