Inspiratie

Podcast

Sociale media

Ethiek in het Jessa Ziekenhuis: een drieluik

Bekijk hier de film

Werken rond ethiek krijgt een belangrijke plaats in het Jessa Ziekenhuis. Naast het ethisch comité en de ethische toetsingscommissie beschikt het ziekenhuis ook over een paramedisch ethisch comité. Dat comité is een unicum in het Belgische ziekenhuislandschap.

  1. Het ethisch comité werkt rond specifieke (grote) ethische vraagstukken en adviseert de directie over ethische aspecten van de problematieken in het ziekenhuis.
  2. De ethische toetsingscommissie keurt de studies goed. Het hanteert daarbij de normen en waarden die passen in de pluralistische identiteit van het Jessa Ziekenhuis.
  3. Het paramedisch comité comité (PEC) focust dan weer op de bewustwording en de toepassing van ethiek op de werkvloer.

Dichtbij de werkvloer
De samenstelling van het paramedisch ethisch comité is heel divers: artsen, verpleegkundigen, paramedici, secretaressen, pastoraal medewerkers … Door stil te staan bij dagelijkse dilemma’s en erover in dialoog te gaan, creëert het PEC een cultuur waar mensen op een kritische, constructieve manier hun eigen handelen onder de loep nemen. Die cultuur draagt bij tot een betere zorg voor de patiënt en een betere werking van alle afdelingen. Het PEC richt zich tot alle medewerkers in het ziekenhuis. 

Snack naar ethiek
Om heel actief om te gaan met ethiek in de brede zin, organiseert het paramedisch ethisch comité regelmatig een 'Snack naar ethiek'. Daar wisselen Jessa-medewerkers, begeleid door leden van het PEC, een uur lang van gedachten. Ze doen er ideeën op rond thema’s waarmee iedereen in Jessa in aanraking komt. Dat gebeurt in kleine groepen en in een veilige omgeving. Wat in de groep gezegd wordt, blijft in de groep. Iedere ziekenhuismedewerker kan een thema voor 'Snack naar ethiek' indienen. Het gaat dus om concrete situaties, recht van de werkvloer. 'Snack naar ethiek' laat Jessa-medewerkers ervaren dat ethiek ook in hun professioneel leven dagelijks een rol speelt.