Indicatoren

Van bij de aanvang van het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (2011) was Zorgnet-Icuro één van de trekkers van dit project.

Een indicator kan gedefinieerd worden als een ‘instrument voor het zichtbaar maken van bepaalde aspecten van de kwaliteit van de zorg.’ (protocol QI-project)

Het is belangrijk om te onthouden dat indicatoren geen uitspraken doen over de algemene, globale kwaliteit in een ziekenhuis. Ze kunnen ons enkel iets vertellen over een welbepaald, goed omschreven onderdeel van een proces (toedienen medicatie, het uitvoeren van een ingreep,…). Dit wordt uitgedrukt in een cijfer. Voor de ziekenhuizen hebben experten uit de sector een groot aantal kwaliteitsindicatoren gekozen en bepaald. Een indicator is dus per definitie beperkt.

De indicatoren zijn voor ziekenhuizen letterlijk een “indicatie” of signaalwijzer: ze helpen de ziekenhuizen om te ontdekken welke zorgprocessen of zorgresultaten meer aandacht verdienen of kunnen verbeteren. Voor de meeste van deze indicatoren werd immers een streefwaarde afgesproken. 

Voor de meest accurate informatie inzake de indicatorenwerking (keuze van de indicatoren, aansturing en coördinatie van het project, een aantal frequently asked questions én meer informatie inzake de indicatoren zelf) verwijzen we u naar de website van Zorg en Gezondheid.

De deelname aan het indicatorenproject is vrijwillig is. Op dit moment participeren alle algemene en categorale ziekenhuizen aan het initiatief. Het merendeel daarvan maakt ook hun resultaten extern kenbaar op een centrale website www.zorgkwaliteit.be. Deze website biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. Ga zeker eens een kijkje nemen.

In 2017 werd het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) opgericht met als doel om een indicatorenwerking, gebouwd op een aantal uniforme principes, uit te werken. Volgende partners zijn vertegenwoordigd in het VIKZ: de Vlaamse gemeenschap, het Vlaams Patiëntenplatform, het Vlaams Intermutualistisch College, het Vlaams Platform voor Wetenschappelijke verenigingen, de sector van de algemene ziekenhuizen, de sector van de geestelijke gezondheidszorg, de sector van de eerste lijn en de sector van de residentiële ouderenzorg. Op dit moment zitten zit het VIKZ in een fase van operationalisatie waarin doelstellingen bepaald worden, een meerjarenplan (2018-2025) wordt opgesteld en werkafspraken gemaakt worden.