FAQ Covid-19 Coronavirus - Persoonlijk beschermingsmateriaal

Laatste update: 26 mei 2020

Snel het antwoord op jouw vraag vinden? Geef je zoekterm in door op je toetsenbord 'control' en 'f' tegelijkertijd in te drukken. Typ vervolgens je trefwoord in en druk op 'enter'.

Indeling pagina:

 1. Nieuws
 2. Algemene info
 3. Specifieke info per persoonlijk beschermingsmateriaal

 

1. Nieuws

Tekorten melden

Leden van Zorgnet-Icuro kunnen hier doorklikken naar een document met websites waar u melding kan maken van tekorten aan beschermingsmiddelen indien u deze niet op de courante markt (veilig) kan inkopen.

 

Handalcohol

De FOD Volksgezondheid heeft twee lijsten van toegelaten producten opgesteld:

 
Alleen de producten die op deze lijsten staan zijn doeltreffend en zijn gekeurd geweest om de risico’s voor de gebruikers daarvan te beperken. Enkel deze producten mogen aangekocht worden. Alleen de producten die voorzien zijn van een etiket en veiligheidsinformatieblad mogen aanvaard worden.

Als uw voorraad ontsmettingsmiddelen ontoereikend is, kunt u zich richten tot de firma’s die zijn opgenomen in onze lijst van toelatingshouders voor PT1 en PT2. Het is ook mogelijk om zich te bevoorraden bij de civiele bescherming.
De FOD Volksgezondheid probeert uw behoeften aan handontsmettingsmiddelen (PT1) enerzijds en aan producten bestemd voor de ontsmetting van oppervlakken (PT2) anderzijds, nauwkeurig te bepalen om snel te kunnen helpen. Voer uw gegevens in in deze tabel en bezorg deze zo snel mogelijk aan covid19.volum.biocides@health.fgov.be
Hier vindt u de documenten terug bij het bestellen van handalcoholgel.

 

2. Algemene info

2.1. Overzicht persoonlijke beschermingsmaterialen

Download hier een Excelbestand met een overzicht van beschermingsmaterialen en wanneer ze te dragen tijdens de Covid-19-uitzonderingsmaatregelen.
 

2.2. Leveranciers van beschermings- en logistieke materialen (10 april)

Leden van Zorgnet-Icuro vinden hier een geüpdatete lijst van leveranciers van beschermings- en logistieke materialen
 

2.3. Normen beschermingsmiddelen

 • Mondmaskers: bekijk hier de richtlijnen van de federale overheid
 • Half- of volgelaatsmaskers, met patronen (spec.: gas/damp om het even, wel klasse P3 R (zeer fijn stof). Halfgelaatsmaskers dienen zelf te voldoen aan EN 401, volgelaatsmaskers aan EN136 C2. De filters dienen te volden aan EN 143.
 • Wegwerpschorten en mutsjes (voor mutsen hanteren wij geen norm)
  • Isolatieschorten: de testmethoden van de norm voor chirurgische materiaal EN 13795:2011. De schorten dienen getest te worden op weerstand tegen indringen van bacteriën onder druk en wrijving in natte toestand (ISO 22610) of droge toestand (ISO22612). 
  • Een andere norm de gehanteerd kan worden is de AAMi richtlijnen: minimale prestatienormen op het gebied van sterkte, barrière-eigenschappen en vochtbestendigheid. In ons bestek hebben we gevraagd achter AAMI niveau 1. Testen dienen te gebeuren volgens AATCC 42 (impactpenetratie)  
 • Tyvek pakken (wegwerpoverall): voldoen aan EN 14 126:2003 + identieke testen volgens ISO 22612 of ISO 22610
 • Veiligheidsbrillen of gelaatsschermen: basisnorm brillen EN 166
 • Nitril handschoenen dikte ca 70 micron voldoen aan de basisnorm EN 455 en EN 374 -5 (op de doos moet ook virus vermeld staan, indien virus niet vermeld is dan zijn de handschoenen enkel getest op bacteriën)

 

2.4. Hygiëne en veilig omspringen met persoonlijk beschermingsmateriaal

Belangrijk voor zorgverleners: hecht belang aan hygiëne en het aan- en uittrekken van beschermkledij: 

 

Info over desinfecteren van oppervlakken:

Leden van Zorgnet-Icuro kunnen deze informatienota raadplegen om - bij schaarste van poetsmiddelen - oppervlaktes te reinigen. Javel en chloortabletten kunnen een oplossing bieden.

 

3. Specifieke info per persoonlijk beschermingsmateriaal

Mondmaskers 

Er zijn verschillende types maskers, hier spreken we over comfortmaskers, chirurgische mondmaskers en ademhalingsmaskers.

 • Comfortmaskers bieden het minst bescherming, gaan snel kapot, en blijven voor éénmalig gebruik. 
 • Chirurgische maskers kunnen naast gebruik door bevestigde gevallen, gebruikt worden voor de bescherming van zorgverleners bij verzorging van mogelijke/bevestigde patiënten. 
 • Ademhalingsmaskers zijn goed aansluitende maskers en zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. In Europa worden deze meestal geclassificeerd met een FFP-aanduiding (Filtering Face Piece).
  • FFP1 filtert 80% van de partikels groter dan 0,3 micrometer.
  • FFP2 filtert 94%. FFP2 komt ongeveer overeen met de Amerikaanse N95 aanduiding (95%).
  • FFP3 filtert 99%.. FFP3 met N99 (99%). 

FFP-maskers bieden een betere bescherming van de gebruiker. Let wel, als ze willen gebruikt worden voor patiënten, kan dit enkel met maskers zonder uitademventiel
In navolging van wat de WHO en ECDC hierover hebben gezegd, mogen bij een tekort aan FFP3-maskers chirurgische maskers worden gebruikt. 

 

Langdurig gebruik en hergebruik van mondmaskers 

Langdurig gebruik is het blijvend gebruik van een mondmasker bij zorgcontact met verschillende patiënten zonder het tussendoor te verwijderen. Hergebruik is wanneer tussen patiëntencontacten door het masker (even) wordt verwijderd en opnieuw gebruikt door éénzelfde persoon. 
Elk type mondmasker mag in epidemische omstandigheden gedurende 8u gedragen worden ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar buiten te gaan, onder bepaalde voorwaarden (cfr. advies Hoge Gezondheidsraad 2020):

 • mag met dat doel bijgehouden worden (rond de hals) maar nooit in de zak; 
 • mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bijvoorbeeld in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak); 
 • mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden.
 • moet onmiddellijk verwijderd worden zodra zichtbaar vuil, beschadigd of niet meer goed aansluitend. Ook na aerosol genererende procedures of zorgcontact met een patiënt in isolatie voor een andere overdraagbare infectie moet het masker onmiddellijk verwijderd worden. 

Gezien deze uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de officiële aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk. Specifiek voor langdurig gebruik van mondmaskers is dat handhygiëne is aangewezen voor en na elke aanraking van het masker. Contact transmissie door het aanraken van een mondmasker is de grootste risicofactor bij verlengd gebruik. 

Reprocessing van maskers 

Er zijn verschillende methodes voor sterilisatie, maar geen grote studies. Niet alleen de sterilisatie in termen van vrijmaken van micro-organismen is belangrijk, maar ook de bewaarde functionaliteit (verlies van pasvorm of aansluiting, verlies filtratie efficiëntie, verzadiging). 
Op dit moment is er enkel (beperkte) evidentie voor reprocessing van FFP2 en FFP3 maskers met peroxide. 
In tijden van schaarste kunnen op deze manier FFP2 maskers driemaal worden gebruikt, waarbij deze tussendoor tweemaal worden gesteriliseerd met waterstofperoxide. Zie hiervoor een onderzoek van de Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en een protocol voor reprocessing dat de UZ Leuven ter beschikking stelde.

 ​

Afval

Denk erom dat beschermingsvoorwerpen tegen Covid-19 zoals mondmaskers en handschoenen niet in de afvalfractie PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen, Drankkartons) thuishoren. De aanwezigheid van deze voorwerpen in de afvalstroom betekent een groot gezondheidsrisico voor het personeel dat deze afvalstroom verder behandelt.

 

Doe-het-zelf

Op deze pagina vind je tips & tricks om zelf je mondmasker, schort en alcoholgel te maken.