FAQ Covid-19 Coronavirus - Persoonlijk beschermingsmateriaal

Laatste update: 26 mei 2020

Snel het antwoord op jouw vraag vinden? Geef je zoekterm in door op je toetsenbord 'control' en 'f' tegelijkertijd in te drukken. Typ vervolgens je trefwoord in en druk op 'enter'.

Indeling pagina:

 1. Nieuws
 2. Algemene info
 3. Specifieke info per persoonlijk beschermingsmateriaal

 

1. Nieuws

Update van overzicht voor gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen (zie 2.1)

Belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal bij kans op contact met respiratoire secreties en andere lichaamsvochten, ongeacht COVID-status (Woonzorgcentra)
 • Asymptomatisch zorgpersoneel met een positieve PCR-test die in het kader van screening werden getest, kan verder werken mits het dragen van een masker en een verscherpte handhygiëne, maar enkel op een COVID-afdeling indien de beschikbaarheid van personeel beperkt is.

 

Tekorten melden

Leden van Zorgnet-Icuro kunnen hier doorklikken naar een document met websites waar u melding kan maken van tekorten aan beschermingsmiddelen indien u deze niet op de courante markt (veilig) kan inkopen.

 

Schorten

AZ Herentals deelt procedure om schorten te recycleren met de sector. Schorten 72 uur lang in een lage luchtvochtigheid en aan een hoge temperatuur bewaren, dat bleek de sleutel tot succes (7 april).

 

Mondmaskers

Bescherming door chirurgische maskers even goed als door FFP2/N95 maskers in de algemene zorg (1 april)
Er bestaan verschillende types maskers. Het meest gebruikt is het chirurgisch mondmasker en er is ook het meer geavanceerd beschermingsmasker (FFP2 standaard in EU, equivalent aan het N95 in de USA of de KN95 in China). Er blijft veel verwarring bestaan over hun veiligheid of over welk type masker wanneer moeten worden gedragen. Ten onrechte wordt gedacht dat een FFP2 altijd de hoogste bescherming biedt.

Er komen meer en meer onderzoeksresultaten beschikbaar over de effectiviteit van chirurgische maskers tegenover FFP2/N95 maskers. Hierop gebaseerd, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (zie website WHO) nu ook bevestigd dat in de algemene zorg chirurgische maskers voldoende bescherming bieden. De bescherming blijkt in de praktijk even goed als met een FFP2 masker in diezelfde omstandigheden. Daarom dienen de FFP2/N95 maskers voorbehouden te blijven voor aerosol-generende procedures. Sciensano heeft deze aanbeveling ook overgenomen in hun COVID-19 FACT SHEET.
In een andere studie van het WHO is ook gebleken dat de meeste zorgverleners die besmet geraakt zijn, de infectie thuis hebben opgelopen of vroeg in de uitbraak, wanneer er nog niet voldoende beschermingsmateriaal voorhanden was en de ervaring in het gebruik van beschermingsmateriaal laag was (zie website WHO).
 

Scheppersinstituut uit Wetteren maakt 9.000 extra beschermende maskers voor zorgverleners (30 maart)
Naar aanleiding van de coronacrisis zijn ze aan het Scheppersinstituut van Wetteren begonnen met de productie van face screens. In totaal mikken ze erop om in totaal 9.000 stuks te produceren. Zorgnet-Icuro staat met hen in contact om ze te verdelen naar de ziekenhuizen. Lees hier het krantenartikel.
De eerste landing van dik 2.000 face screens vertrok op maandag 30 maart naar een tiental ziekenhuizen.
Op donderdag 2 april vertrekt een nieuwe lading van 3.430 screens naar 19 ziekenhuizen.

 

Zottegemse ondernemers schenken 1.000 FFP2 mondmaskers aan zorgcentra (26 maart)
De duizend mondmaskers werden uitgedeeld aan de huisartsenwachtpost Panacea, Van Crombrugge thuisverpleging, Wondzorgcentrum De Parel en Thuisverpleging De Ronde Van Bas. Andere zorginstellingen die nog nood hebben aan dergelijke mondmaskers met hoge beschermingsefficiëntie kunnen contact opnemen met BNI.

 

Handalcohol

De FOD Volksgezondheid heeft twee lijsten van toegelaten producten opgesteld:

 
Alleen de producten die op deze lijsten staan zijn doeltreffend en zijn gekeurd geweest om de risico’s voor de gebruikers daarvan te beperken. Enkel deze producten mogen aangekocht worden. Alleen de producten die voorzien zijn van een etiket en veiligheidsinformatieblad mogen aanvaard worden.
Als uw voorraad ontsmettingsmiddelen ontoereikend is, kunt u zich richten tot de firma’s die zijn opgenomen in onze lijst van toelatingshouders voor PT1 en PT2. Het is ook mogelijk om zich te bevoorraden bij de civiele bescherming.
De FOD Volksgezondheid probeert uw behoeften aan handontsmettingsmiddelen (PT1) enerzijds en aan producten bestemd voor de ontsmetting van oppervlakken (PT2) anderzijds, nauwkeurig te bepalen om snel te kunnen helpen. Voer uw gegevens in in deze tabel en bezorg deze zo snel mogelijk aan covid19.volum.biocides@health.fgov.be

 

Hier vindt u de documenten terug bij het bestellen van handalcoholgel.
Een aantal bedrijven werken momenteel samen voor de productie van handalcohol voor de ziekenhuizen. Mogelijks kan deze productie ook deels worden aangewend voor de andere sectoren. Verder bekijken we alternatieven voor productie en gaan we met de bestaande leveranciers van alcoholgel na in hoeverre zij in de komende periode aan de behoefte zullen kunnen voldoen. 
Hieronder een kort overzicht van concrete acties:

 

Productie handontsmetting door Filliers en Janssen Pharmaceutical Group (30 maart)
In de week van 23 maart 2020 werd er door Janssen Pharmaceutica en Graanstokerij Filliers 39.480 liter alcoholische handontsmetting geproduceerd.

 

AB InBev maakt handgels en ontsmettingsmiddel (26 maart)
AB InBev produceert 50.000 liter ontsmettingsmiddel en 26.000 flesjes handgel op basis van de restalcohol die vrijkomt bij de productie van alcoholvrije bieren. De producten gaan naar ziekenhuizen en de zorgsector.
Het bedrijf produceert momenteel 50.000 liter ontsmettingsmiddel. Daarvan zal 18.000 liter in België verdeeld worden.
Het ontsmettingsmiddel wordt geleverd aan crisisteams en overheden in heel Europa, die het dan verdelen aan de ziekenhuizen.
AB InBev maakt samen met Bio-Essential uit Turnhout ook 26.000 flesjes van 250 milliliter handgel. Daarvan schenkt het bedrijf er 12.000 aan de Belgische zorgsector: 7.000 flejses gaan naar de thuishulpen van Familiezorg en 5.000 flesjes zijn voor de ziekenhuizen bestemd.

Schenking Flen Health (enkel voor ziekenhuizen) (24 maart)
Elk ziekenhuis in België kan contact opnemen met de firma door het formulier in te vullen op www.flamigel.be/zorg. Zij nemen contact op met uw ziekenhuisapotheek. 

 

Productie Konings (23 maart)
Konings heeft grote hoeveelheden ethanol ter beschikking waar het bedrijf zelf ontsmettingsalcohol van kan maken en kan afvullen in (glazen) flessen van 1 liter.

Dergelijke verpakking zou geschikt zijn voor de ouderenzorg omwille van de hanteerbaarheid. Momenteel worden de eerste flessen verdeeld. Meer info op hun website.
Deze oplossing zou geschikt zijn voor de ouderenzorg indien:

 • De samenstelling van de handgel gevalideerd wordt voor de beoogde toepassingen
 • Toelating wordt bekomen bij de overheid

 

Eén inzamelpunt van beschermende materialen per provincie (24 maart)

Bedrijven en particulieren die wegwerpschorten en -handschoenen, alcoholgels en FFP2-maskers hebben, worden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid opgeroepen om dit te bezorgen bij het inzamelpunt van het Wit-Gele Kruis. Er is één inzamelpunt per provincie opgericht daarvoor. Het materiaal zal gaan naar thuisverpleegkundigen, diensten voor gezinszorg en andere zorgverleners die aan huis komen. Lees hier verder.

 

2. Algemene info

2.1. Overzicht persoonlijke beschermingsmaterialen

Download hier een Excelbestand met een overzicht van beschermingsmaterialen en wanneer ze te dragen tijdens de Covid-19-uitzonderingsmaatregelen.
 

2.2. Leveranciers van beschermings- en logistieke materialen (10 april)

Leden van Zorgnet-Icuro vinden hier een geüpdatete lijst van leveranciers van beschermings- en logistieke materialen
 

2.3. Normen beschermingsmiddelen

 • Mondmaskers: bekijk hier de richtlijnen van de federale overheid
 • Half- of volgelaatsmaskers, met patronen (spec.: gas/damp om het even, wel klasse P3 R (zeer fijn stof). Halfgelaatsmaskers dienen zelf te voldoen aan EN 401, volgelaatsmaskers aan EN136 C2. De filters dienen te volden aan EN 143.
 • Wegwerpschorten en mutsjes (voor mutsen hanteren wij geen norm)
  • Isolatieschorten: de testmethoden van de norm voor chirurgische materiaal EN 13795:2011. De schorten dienen getest te worden op weerstand tegen indringen van bacteriën onder druk en wrijving in natte toestand (ISO 22610) of droge toestand (ISO22612). 
  • Een andere norm de gehanteerd kan worden is de AAMi richtlijnen: minimale prestatienormen op het gebied van sterkte, barrière-eigenschappen en vochtbestendigheid. In ons bestek hebben we gevraagd achter AAMI niveau 1. Testen dienen te gebeuren volgens AATCC 42 (impactpenetratie)  
 • Tyvek pakken (wegwerpoverall): voldoen aan EN 14 126:2003 + identieke testen volgens ISO 22612 of ISO 22610
 • Veiligheidsbrillen of gelaatsschermen: basisnorm brillen EN 166
 • Nitril handschoenen dikte ca 70 micron voldoen aan de basisnorm EN 455 en EN 374 -5 (op de doos moet ook virus vermeld staan, indien virus niet vermeld is dan zijn de handschoenen enkel getest op bacteriën)

 

2.4. Hygiëne en veilig omspringen met persoonlijk beschermingsmateriaal

Belangrijk voor zorgverleners: hecht belang aan hygiëne en het aan- en uittrekken van beschermkledij: 

 

Info over desinfecteren van oppervlakken:

Leden van Zorgnet-Icuro kunnen deze informatienota raadplegen om - bij schaarste van poetsmiddelen - oppervlaktes te reinigen. Javel en chloortabletten kunnen een oplossing bieden.

 

3. Specifieke info per persoonlijk beschermingsmateriaal

Mondmaskers 

Je kan zelf mondmaskers produceren. Bekijk hier hoe je dat kan doenHou hierbij steeds rekening met de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid op wwww.maakjemondmasker.beHet patroon Bernina is geschikt om zelf te produceren.

 

Goed gebruik van maskers 

Er zijn verschillende types maskers, hier spreken we over comfortmaskers, chirurgische mondmaskers en ademhalingsmaskers. (Download hier onze affiche voor een correct gebruik van mondmaskers).

 • Comfortmaskers bieden het minst bescherming, gaan snel kapot, en blijven voor éénmalig gebruik. 
 • Chirurgische maskers kunnen naast gebruik door bevestigde gevallen, gebruikt worden voor de bescherming van zorgverleners bij verzorging van mogelijke/bevestigde patiënten. 
 • Ademhalingsmaskers zijn goed aansluitende maskers en zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. In Europa worden deze meestal geclassificeerd met een FFP-aanduiding (Filtering Face Piece).
  • FFP1 filtert 80% van de partikels groter dan 0,3 micrometer.
  • FFP2 filtert 94%. FFP2 komt ongeveer overeen met de Amerikaanse N95 aanduiding (95%).
  • FFP3 filtert 99%.. FFP3 met N99 (99%). 

FFP-maskers bieden een betere bescherming van de gebruiker. Let wel, als ze willen gebruikt worden voor patiënten, kan dit enkel met maskers zonder uitademventiel
In navolging van wat de WHO en ECDC hierover hebben gezegd, mogen bij een tekort aan FFP3-maskers chirurgische maskers worden gebruikt. 

 

Langdurig gebruik en hergebruik van mondmaskers 

Langdurig gebruik is het blijvend gebruik van een mondmasker bij zorgcontact met verschillende patiënten zonder het tussendoor te verwijderen. Hergebruik is wanneer tussen patiëntencontacten door het masker (even) wordt verwijderd en opnieuw gebruikt door éénzelfde persoon. 
Elk type mondmasker mag in epidemische omstandigheden gedurende 8u gedragen worden ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar buiten te gaan, onder bepaalde voorwaarden (cfr. advies Hoge Gezondheidsraad 2020):

 • mag met dat doel bijgehouden worden (rond de hals) maar nooit in de zak; 
 • mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bijvoorbeeld in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak); 
 • mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden.
 • moet onmiddellijk verwijderd worden zodra zichtbaar vuil, beschadigd of niet meer goed aansluitend. Ook na aerosol genererende procedures of zorgcontact met een patiënt in isolatie voor een andere overdraagbare infectie moet het masker onmiddellijk verwijderd worden. 

Gezien deze uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de officiële aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk. Specifiek voor langdurig gebruik van mondmaskers is dat handhygiëne is aangewezen voor en na elke aanraking van het masker. Contact transmissie door het aanraken van een mondmasker is de grootste risicofactor bij verlengd gebruik. 

Procedures van inzameling 

Wordt nog aangevuld. Voorlopig advies om maskers selectief in te zamelen. 

 

Reprocessing van maskers 

Er zijn verschillende methodes voor sterilisatie, maar geen grote studies. Niet alleen de sterilisatie in termen van vrijmaken van micro-organismen is belangrijk, maar ook de bewaarde functionaliteit (verlies van pasvorm of aansluiting, verlies filtratie efficiëntie, verzadiging). 
Op dit moment is er enkel (beperkte) evidentie voor reprocessing van FFP2 en FFP3 maskers met peroxide. 
In tijden van schaarste kunnen op deze manier FFP2 maskers driemaal worden gebruikt, waarbij deze tussendoor tweemaal worden gesteriliseerd met waterstofperoxide. Zie hiervoor een onderzoek van de Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en een protocol voor reprocessing dat de UZ Leuven ter beschikking stelde.

Handalcohol

Ook alcoholgel kan je zelf maken. Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft daarvoor richtlijnen op papier gezet. Download ze hier. 
 

Beschermingskledij

Met dit sjabloon kan je zelf aan de slag om schorten te maken.

 

Afval

Ziekenhuizen kunnen hier een procedure vinden voor de verwerking van afval door Covid-19 (informatienota van 3 april).
Andere zorgvoorzieningen vinden meer info in deze informatienota (2 april)

Denk erom dat beschermingsvoorwerpen tegen Covid-19 zoals mondmaskers en handschoenen niet in de afvalfractie PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen, Drankkartons) thuishoren. De aanwezigheid van deze voorwerpen in de afvalstroom betekent een groot gezondheidsrisico voor het personeel dat deze afvalstroom verder behandelt.