FAQ Covid-19 Coronavirus - Personeel en Organisatie

Snel het antwoord op jouw vraag vinden? Geef je zoekterm in door op je toetsenbord 'control' en 'f' tegelijkertijd in te drukken. Typ vervolgens je trefwoord in en druk op 'enter'.

U vindt alle thema’s meteen na de rubriek ‘Nieuwe en geactualiseerde vragen’ terug.

Laatste update: 18 september 2020

 

Herbekijk de webinar over testen en cohorteren in de woonzorgcentra
Om de webinar opnieuw te bekijken, klik hier. 
Als u nood heeft aan ondersteuning in de implementatie van de aanbevelingen, kan u contact opnemen met het Agentschap Zorg en Gezondheid of met Artsen Zonder Grenzen.

 

Herbekijk webinar van Zorgnet-Icuro, het Vlaams Welzijnsverbond en SD Worx over personeel en organisatie in tijden van corona (16 april)

 

Herbekijk webinar van Zorgnet-Icuro, het Vlaams Welzijnsverbond en SD Worx over personeel en organisatie in tijden van corona (26 maart)

 

Nieuwe en geactualiseerde vragen

Studenten-opleidingen-stages - Wat met stagiairs in de zorg en Covid-19?
Op de site van Onderwijs, onder Leren en Werken, leest u:
Stagiairs kunnen worden toegelaten tot de voorziening voor die leerlingen en studenten waarvoor er kan worden uitgegaan dat:

  • zij zelfstandig kunnen functioneren,
  • op de werkvloer een waardevolle meerwaarde kunnen betekenen en
  • in staat zijn om op autonome wijze de preventie- en hygiënemaatregelen te respecteren.

Voor stagiairs gelden dezelfde maatregelen als voor medewerkers. Het is aan de verantwoordelijke van de voorziening om hen goed te informeren over de hygiënemaatregelen, werkvoorschriften, procedures, … in de voorziening en hen  - zoals aan de eigen medewerkers - de nodige PBM’s ter beschikking te stellen opdat zij in veilige omstandigheden hun taken kunnen uitvoeren.  Dit betekent dat de voorziening moet instaan voor voldoende beschermingsmateriaal en dat stagiairs bij eventuele testings mee getest wordt. Indien er onvoldoende testkits zouden geleverd zijn, volstaat een seintje door de werkgever en zullen de nodige extra testkits bezorgd worden aan de woonzorgcentra, zodat ook alle stagiairs de nodige tests kunnen krijgen.
Voor wat betreft de stagebegeleiding op de werkvloer door de stagebegeleider, volgt de voorziening best de vuistregel om het risico op besmetting zo minimaal mogelijk te houden. De directie van de voorziening kan evenwel de stagebegeleider beschouwen als een externe medewerker die bijdraagt tot de zorg (cf. de richtlijnen voor de pedicure, kiné, geregistreerde mantelzorgers, …) en de stagebeleiding op de werkvloer toestaan, op voorwaarde dat de nodige zorgvuldigheid aan de dag wordt gelegd. Evaluaties en stagebesprekingen gebeuren dan weer best op afstand (digitaal, telefonisch, …) of in een aparte ruimte.

Tijdelijke werkloosheid - Kan men tijdelijk werkloosheid inroepen wanneer men niet arbeidsongeschikt is maar een quarantainegetuigschrift kan voorleggen waaruit blijkt dat men niet kan gaan werken?
Ja, indien men in het bezit is van een "quarantaine-getuigschrift" (Q-attest) afgeleverd door een arts waarin staat dat u arbeidsgeschikt bent, maar u zich niet naar uw werkplek kan begeven.
Dat "quarantainegetuigschrift" wordt meer bepaald afgeleverd aan de werknemer:

  • als hij in nauw contact is geweest met een geïnfecteerde persoon;
  • als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont;
  • als zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuunsysteem verzwakt is).

Indien men een quarantainegetuigschrift kan voorleggen, kan men, indien men in de onmogelijkheid is om te werken (bv. geen telewerk mogelijk), tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht voor de periode gedekt door het quarantainegetuigschrift. Indien het quarantainegetuigschrift geen einddatum vermeldt, wordt de tijdelijke werkloosheid aanvaard voor maximum 14 dagen. Meer info in de FAQ RVA.
 
Tijdelijke werkloosheid - Welke procedure moet men volgen voor de melding van tijdelijke werkloosheid op basis van een Q-attest?
Vanaf 1/09/20 geldt de ‘gewone’ procedure van werkloosheid wegens overmacht, behalve voor de bijzonder hard getroffen sectoren (vb evenementensector, toerisme,…). Voor meer uitleg zie vraag: Hoelang kan men beroep doen op het regime van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?)
De werknemer moet een q-attest voorleggen op basis waarvan tijdelijke werkloosheid wordt geregistreerd bij de RVA via het formulier E24. Dat formulier kan u hier vinden.
 

Raadpleeg hier de FAQ (18/09)