Ethiek - Zorgnet Vlaanderen

Traject 1: De ethische werking binnen Zorgnet Vlaanderen vzw

De ethische werking van Zorgnet Vlaanderen vzw voltrekt zich in hoofdzaak via de overkoepelende Commissie voor Ethiek. (Klik hier voor de samenstelling)
Sinds 1995 ontwikkelt deze commissie op systematische wijze ethische visies in de vorm van wetenschappelijk gefundeerde Ethische Adviezen, en dat aan alle zorgvoorzieningen. De publicatie en verspreiding van deze adviezen heeft Zorgnet Vlaanderen de voorbije decennia doen uitgroeien tot een referentiepunt in het Vlaamse gezondheids-ethische landschap.

Het inspiratiekader dat aan de grondslag van deze adviezen ligt wordt belichaamd door de Leuvense traditie van het personalisme, de zorgethiek en organisatie-ethische perspectieven op waardegedreven ondernemerschap.

Twee stafmedewerkers staan in voor de dagelijkse werking.

  • Prof. dr. Yvonne Denier is verantwoordelijk voor ethische vraagstukken over organisatie-ethiek en rechtvaardigheidsfilosofie (bv. supplementenbeleid, commercialisering en privatisering in de zorg, keuzes in de zorg, ethische aspecten van waardegedreven ondernemen in de zorg, kwesties rond etnisch-culturele diversiteit, etc … )
  • Prof. dr. Chris Gastmans neemt het klinisch-ethisch luik onder zijn hoede: ethische vragen uit de klinische zorgpraktijk (bv. euthanasie, palliatieve sedatie, zwangerschapsafbreking, kunstmatige voedsel- en vochttoediening, prenatale diagnostiek, intimiteit en seksualiteit in de residentiële ouderenzorg, fysieke fixatie, etc.)

Beide medewerkers geven ook vorm aan de structurele samenwerking met de KU Leuven, waar ze vanuit het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht instaan voor onderwijs en onderzoek in de domeinen biomedische ethiek, zorgethiek, verpleegkundige ethiek, ethiek van de gezondheidszorg en de rechtvaardigheidsfilosofie. Door deze combinatie wordt een uitstekende kruisbestuiving tussen academisch-wetenschappelijk onderzoek, de zorgpraktijk en het zorgbeleid gerealiseerd.

Via systematische initiatieven zoals de jaarlijkse ethische adviezen, de WGO-Academie, cahiers en boekpublicaties, informatienota’s, studiedagen en workshops, opiniestukken en blogs over ethische thema’s, academische onderzoeksprojecten, Summer Schools en Intensive Courses wordt op een wetenschappelijk gefundeerde en maatschappelijk relevante manier tegemoet gekomen aan de nood aan ondersteuning in het omgaan met ethische vraagstukken in de hedendaagse gezondheidszorg in Vlaanderen.