Ethiek in de kliniek

Welkom
Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK)
10e WEK-symposium 20 oktober 2017 
Voorbije WEK-Symposia
10 (vast)stellingen over ethiek in de kliniek

Op deze en de volgende pagina’s kan u informatie vinden over de wijze waarop ethiek aan bod komt binnen de Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK). Wij schakelen ons met de Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK) in het ruime ethische debat.

Een specifieke visie over ethiek in het ziekenhuis formuleren we in

"... 10... (VAST)STELLINGEN OVER ‘ETHIEK IN DE KLINIEK’."

Elk jaar sinds 2008 organiseert de Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ een symposium rond een belangwekkend ethisch thema: Het 9de ethiek-symposium gaat door op vrijdag 21 oktober 2016.

Iets niet gevonden, vragen? U kan terecht bij de dossierhouder en stafmedewerker juridische&ethische thema's Stefaan Van Roey.

... 10... (VAST)STELLINGEN OVER ‘ETHIEK IN DE KLINIEK’

  1. Heel de zorgpraktijk én de instelling als zorg-onderneming zijn inherent moreel geladen.
  2. Ethiek beklijft pas als ethiek verankerd is in de organisatie en ook leeft op elk niveau.
  3. Ethiek in de kliniek is van alledag en van iedereen en stijgt uit boven de wettelijke minima.
  4. De ethische commissie is een centraal forum voor ethiek en van wezenlijk belang voor begeleiding en toetsing en voor de behandeling van individuele casussen.
  5. Ethisch overleg in de commissie en op de werkvloer zijn complementair en staan in interactie met mekaar op een bevruchtende en interdisciplinaire manier.
  6. Een ethisch overlegproces verloopt beter in een klimaat van open communicatie.
  7. Met ethiek ver(ant)woorden de professionals en de instelling wat en hoe ze dit doen op alle niveaus.
  8. Bij ethisch overleg raakt men aan waarden-geladen kwesties op een niet-vrijblijvende en kwetsbare manier.
  9. De multi-culturele en multi-levensbeschouwelijke diversiteit van de samenleving kleuren het ethisch overleg.
  10. De toegankelijkheid van de zorg is een basisvoorwaarde voor zorginstellingen met een publiek karakter.