Commissie medewerkersbeleid & Commissie zorg

De staf P&O wordt bijgestaan door twee commissies met rechtstreekse vertegenwoordiging van onze leden: 

  • Een commissie medewerkersbeleid: afvaardiging van een aantal HR-directies van psychiatrische, algemene en universitaire ziekenhuizen en woonzorgcentra uit de verschillende Vlaamse provincies, zowel grote als kleinere. Deze commissie komt maandelijks samen en adviseert Zorgnet-Icuro over actuele kwesties in de domeinen HR en Sociaal overleg. Vanuit hun ervaring en inzicht in de praktijk op de werkvloer, denken zij actief mee en helpen ze de organisatie met het bepalen van standpunten en krijtlijnen. Hun adviezen worden overgemaakt aan het directiecomité en de Raad van Bestuur van Zorgnet-Icuro. De leden van de commissie ontvangen tevens de meest recente informatie over de lopende zaken over die thema’s. Die informatie verspreiden ze waar nodig verder in hun eigen regio. De verslagen van deze vergaderingen vindt u hier
  • Een commissie zorg: een afvaardiging van een aantal directies Zorg, nursing van psychiatrische, algemene en universitaire ziekenhuizen en woonzorgcentra uit de verschillende Vlaamse provincies, zowel grote als kleinere. Deze commissie komt maandelijks samen en adviseert Zorgnet-Icuro over actuele kwesties over  Zorg en Zorgberoepen. Vanuit hun ervaring en inzicht in de praktijk op de werkvloer, denken zij actief mee en helpen ze de organisatie met het bepalen van standpunten en krijtlijnen. Hun adviezen worden overgemaakt aan het directiecomité en de Raad van Bestuur van Zorgnet-Icuro. De leden van de commissie ontvangen tevens de meest recente informatie over de lopende zaken over die thema’s. Die informatie verspreiden ze waar nodig verder in hun eigen regio.