Commissie en werkgroepen Q & S voor AZ

Binnen het domein zijn een aantal commissies en werkgroepen actief. 

Commissie “Q & S” AZ

De Commissie Q & S is een overkoepelende commissie die de volgende objectieven nastreeft:

Deze commissie “Q & S” wordt voorgezeten door Prof. dr. Johan Hellings en mede vorm gegeven door Vera De Troyer en Bob Van Santbergen (stafmedewerkers Q & S).
 

  • het ondersteunen van de ziekenhuiswerking in het brede Q & S-domein;
  • het ondersteunen van het proces tot het bekomen en behouden van een ziekenhuisaccreditatie;
  • het uitwisselen van ideeën omtrent het werken van proces- en outcome-indicatoren (VIP²);
  • het adviseren van het Sectoraal Bestuurscollege van Zorgnet-Icuro en het voorbereiden van standpunten aangaande Q & S;
  • de kennisverspreiding naar en vanuit de ziekenhuizen, zowel theoretisch als "best practices" aangaande Q & S;
  • het opvolgen van ontwikkelingen in the International Society for Quality in Health care en wetenschappelijk onderzoek in dit domein.

Werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - JCI”

Binnen de Werkgroep Ziekenhuisaccreditatie JCI kunnen ziekenhuizen die een JCI-accreditatie nastreven ervaringen en kennis uitwisselen en delen en elkaar ondersteunen bij het doorlopen van een accreditatietraject.
Wat betreft de aanpak van deze werkgroep wordt een pragmatische en thematische opzet uitgewerkt. 

Deze werkgroep wordt begeleid door Vera De Troyer.

Werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - NIAZ"

Binnen de Werkgroep Ziekenhuisaccreditatie NIAZ kunnen ziekenhuizen die een NIAZ-accreditatie nastreven ervaringen en kennis uitwisselen en delen en elkaar ondersteunen bij het doorlopen van een accreditatietraject.
Wat betreft de aanpak van deze werkgroep wordt een pragmatische en thematische opzet uitgewerkt.

Deze werkgroep wordt begeleid door Bob Van Santbergen.

De documenten (vergaderkalender, uitnodigingen, verslagen) kunnen door de leden van de werkgroepen geraadpleegd worden via een beveiligde log-in. Hiervoor dient u eenmalig een account met paswoord aan te maken. Zie homepagina, menubalk rechtsboven, “aanmelden” en “nieuwe account aanmaken”.