Cluster 4: Relatie met andere sectoren

Initiatief Overzicht, voortgang en aandachtspunt(en)
4a_ Samenwerking met eerste lijn Nog uit te werken
4b_ Samenwerking met geestelijke gezondheidszorg  Nog uit te werken
4c_ Samenwerking met ouderenzorg Nog uit te werken