Cluster 3: Juridische organisatie van netwerken

Initiatief Overzicht, voortgang en aandachtspunt(en)
3a_ Rechtspersonen, governance en modelstatuten  Uitwerken van modelstatuten met richtlijnen, samen met een schematische voorstelling van de governance structuur.
>> Ga naar de documenten
3b_ Therapeutische vrijheid van arts en keuzevrijheid van patiënt Uitwerken van een advies over de compatibiliteit van de Ziekenhuisnetwerken met enerzijds de therapeutische vrijheid van arts en anderzijds de keuzevrijheid van patiënt.
3c_ Adviezen en richtlijnen over verdeling van aansprakelijkheid binnen netwerk Uitwerken van een advies over verdeling van aansprakelijkheid binnen het ziekenhuisnetwerk.
3d_ Netwerken en (Europees) concurrentierecht  Uitwerken van een advies over de compatibiliteit van de netwerkvorming en het (Europees) concurrentierecht wordt opgesteld (feb) en besproken met de mededingsautoriteit.
>> Ga naar het document