Cluster 3: Juridische organisatie van netwerken

Initiatief Overzicht, voortgang en aandachtspunt(en)
3a_ Rechtspersonen, governance en modelstatuten
>> Tom Balthazar
Modelstatuten met concrete richtlijnen, samen met een schematische voorstelling van de governance structuur werden uitgewerkt samen met Impact Advocaten.
>> Ga naar de documenten
3b_ Therapeutische vrijheid van arts en keuzevrijheid van patiënt
>> Tom Balthazar
Een advies over de compatibiliteit van de ziekenhuisnetwerken met enerzijds de therapeutische vrijheid van de arts en anderzijds de keuzevrijheid van patiënt wordt uitgewerkt.
Advies wordt uitgewerkt tegen het 4e kwartaal van 2019.
3c_ Adviezen en richtlijnen over verdeling van aansprakelijkheid binnen netwerk
>> Tom Balthazar
Uitwerken van een advies over de verdeling van aansprakelijkheid binnen het ziekenhuisnetwerk.
Advies wordt uitgewerkt tegen het 4e kwartaal van 2019. 
3d_ Netwerken en (Europees) concurrentierecht
>> Tom Balthazar
Een advies over de compatibiliteit van de netwerkvorming en het (Europees) concurrentierecht werd opgesteld in samenwerking met advocatenbureau Crowel & Moring. Op basis van het advies worden een aantal vragen voorgelegd aan de mededingsautoriteit. Dit overleg is gepland in september.
>> Ga naar het document